Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Mimer utvecklar nya bostadsområden både inom och utanför Cityringen

Västerås är en stad i ständig förändring. Det kommunalägda bostadsbolaget Mimer har ett flertal projekt på gång som kommer att stärka Västerås bostadsmarknad. Det byggs nytt både inom och utanför stadskärnan, med bland annat ett stort projekt på gång innanför Cityringen.

Mimer har halva hyresrättsbeståndet i Västerås. Inom vissa områden är allmännyttan det enda alternativet för hyresrätter, och med det kommer också ett stort socialt ansvar. I skrivande stund byggs till exempel 44 nya lägenheter och en vårdcentral i Mimers regi i Vallby centrum, där man sedan länge har en stark hyresmarknad.
Under våren sker även en utveckling i kvarteret Älgen på Skallberget, där Mimer påbörjar byggnationen av 60 lägenheter. Byggrätter har även förvärvats av Peab för förtätning av Tegnérlunden med ytterligare 60 nya hyresrätter som byggs just nu.

Planerar byggnation på Östermalm
Ett av de större projekten som är på gång för byggstart lite längre fram är utvecklingen av två fastigheter, Högne och Hulte, som ligger på Östermalm innanför Cityringen. Här ska man komplettera ett befintligt parkeringshus med 60 nya lägenheter, och på andra sidan vägen i samma område blir det 120 nya lägenheter med byggstart 2021.
– Östermalm är ett av Västerås mest attraktiva områden för både bostäder och verksamhetslokaler. Det rör sig väldigt mycket människor i området, som ligger i centrumkärnan. Ett riktigt A-läge som vi har fått förmånen att bygga ut med hyresrätter, säger Mikael Källqvist, vd på Mimer.

Ska utveckla Öster Mälarstrand
Mimer har under flera år haft ett stort engagemang för utvecklingen av det nya bostadsområdet på Öster Mälarstrand, och kommer att bygga ut området i etapper under många år framåt. Här finns möjlighet att bygga upp till 1000 nya bostäder och Mimer bygger till en början 300, och kommer troligtvis även att avyttra lika många byggrätter till förmån för en privat aktör.
Byggstarten är planerad till 2022 och omfattar då 275 lägenheter plus ett stort garage i anslutning till dessa. Det blir ett stort tillskott med Västerås mått mätt, och är viktigt för Mimers måluppfyllelse.

Kan få utökat direktiv
Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och har i dagsläget drygt 11.500 lägenheter i beståndet. Bostadskön har över 53.000 sökande varav minst en femtedel är aktiva sökande. Det ger en indikation över hur stort behovet av nya hyresrätter faktiskt är i Västerås.
– Vi kan få nya direktiv som säger att vi ska bygga 250 bostäder per år i snitt över en femårsperiod, och jämfört med dagens direktiv som är satt till 200 är det en stor ökning. Västerås växer med drygt 1000 lägenheter per år och vi ska vara en drivande aktör för stadens utveckling, säger Mikael Källqvist.