Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mindre aktör med kunskap om de riktigt stora frågorna

Framtidens infrastruktur planeras redan idag. Det finns många som gärna är med och driver utvecklingen men relativt få som verkligen besitter den kompetens och erfarenhet som krävs. Loxia Group platsar bland eliten när det gäller specialistkompetens för planering, projektering, genomförande och utvärdering av komplexa infrastrukturella projekt.

Loxia är ett mindre konsultbolag som startats av Joakim Holtbäck och kollegan Håkan Nicander. Båda har ett förflutet inom entreprenörssidan och har därmed lång erfarenhet av att bygga det man nu projekterar inom bolaget.
– Vi har gjort en lång resa innan vi startade företaget och den fortsätter nu genom att vi vidareutvecklar kompetensen inom Loxia. För vår del började det med 15 år inom entreprenörsledet och därefter 15 år som konsulter i olika infrastrukturella projekt. Att starta ett nytt företag med fokus på både planering, projektering och uppföljning föll sig därför naturligt, säger Joakim.

Rätt i tiden
Att Trafikverket numera antagit en ny beställarroll ger Loxia en skjuts framåt. Företaget är med i några av Sveriges största projekt med fokus på framtidens infrastruktur.
– Vi etablerade Loxia precis rätt i tiden, konstaterar Joakim. Vi har bara varit verksamma i ungefär ett år, men har redan en omfattande kundbas och 50 tusen timmar i orderstocken som förutom Trafikverket även omfattar flera kommuner. Det är lite som ett outtalat mål för oss att fokusera på stat och kommun, men det utesluter inte att vi i framtiden kan bredda oss mot privata beställare.
Inom Loxia finns handplockad kompetens inom allt som rör infrastruktur. Mark, bro, järnväg, BEST, miljöfrågor och tillstånd är bara ett fåtal exempel på kompetensområden som Loxia företräder. Man är dessutom inte främmande för att axla riktigt stora projekt i miljardklassen.

Helheten kring projektering och management
Loxia har idag en handfull mycket kompetenta konsulter men det accelererande behovet inom branschen sätter press på företaget som nu är i stort behov av att anställa. Speciellt inom projektering. En tydlig trend som Joakim Holtbäck ser är att beställarna allt oftare söker en extern samarbetspartner som kan driva hela projekt från början till slut.
– En utmaning är att branschen traditionellt har delat upp projekten i olika roller. Vi slår hål på gamla myter genom att betrakta projektering och management som en helhet. Det är något som vi tror att våra beställare uppskattar och kommer att efterfråga allt mer framöver.
Loxia har precis flyttat in i nya lokaler i centrala Örebro och följaktligen finns alla funktioner samlade under samma tak. I dagsläget fokuserar man i första hand på Mellansverige och då framförallt området kring Mälardalen, då är Örebro dessutom en geografiskt fördelaktig etableringsort.