Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mindre byggentreprenadbolag vågar vara nytänkande

Aros Bygg & Förvaltning i Västerås är ett nytänkande och engagerat byggentreprenadbolag med stora framtidsambitioner. Tegnérlunden och Lillhamra är två viktiga byggprojekt som bidrar till att lösa Västerås utmaning med ökad efterfrågan på bostäder. Aros Bygg & Förvaltning är samtidigt delaktiga i andra samhällsbyggarprojekt runtom i regionen.

Engagemang och lyhördhet utgör enligt vd Mikael Pettersson Sjölund de viktigaste ledorden för Aros Bygg & Förvaltning.
– Utmärkande för oss är att vi arbetar på mycket bred front. Våra kunder möter en engagerad aktör som kan axla många roller, från entreprenad till förvaltning, understryker Mikael.
Aros Bygg & Förvaltning arbetar långsiktigt och har förstärkt företagets förutsättningar under konjunkturssvängningar genom att utöka entreprenadverksamheten med renoveringar och stambyten samt försäkringsskador. Utöver detta förvaltar bolaget ett antal fastigheter i Västerås och Eskilstuna.

Trotsar lågkonjunkturen
Aros Bygg & Förvaltning trotsar lågkonjunkturen och satsar på nybyggnation i Västerås.
– Under våren hoppas vi på att kunna påbörja ett projekt som vi ska driva i egen regi omfattande 16 ägarlägenheter i Lillhamra i östra Västerås, berättar Mikael Pettersson Sjölund.
När projektet väl är igång räknar Mikael med en kort byggtid med inflyttning inom något år.
Tegnérlunden är ett mer komplext projekt omfattande 29 bostadsrättslägenheter med centralt läge. Projektet drivs tillsammans med en annan lokal aktör och försäljning pågår.
– Samtidigt är vi involverade i andra projekt. Vi bygger bland annat om två affärsgallerior i Västerås, investeringar som man hoppas ska komma att stärka handeln lokalt.
Gallerian Sigma får nya ingångar mot gatan och Skrapans galleria byggs om till utställningshall och nytt kök till restaurangen i First Hotel som huserar där.

Imponerande bredd
Bredden i verksamheten är imponerande för Aros Bygg & Förvaltning, som fortfarande är en relativt liten aktör i förhållande till större entreprenadbolag i Sverige.
Mikael Pettersson Sjölund tror också på utökade samarbeten med skolor och utbildningsenheter och sitter med i branschrådet för byggprogrammet vid Mälardalens högskola.
– Genom mitt engagemang i branschrådet hoppas jag på att kunna styra utbildningen efter våra behov, där vi bland annat gärna skulle vilja se en ämneskomplettering med mer ekonomi och ledarskap i byggutbildningen.

Möjligheter med nya produktionsmetoder
Aros Bygg & Förvaltning undersöker nu möjligheter med nya produktionsmetoder för att effektivisera byggnationen av flerbostadshus.
Hela regionen befinner sig i en expansiv fas, Västerås växer och det råder bostadsbrist.
– Nyproduktion innebär stora kapitalinvesteringar, men om vi kan effektivisera byggprocessen kan vissa kostnader kapas. Vi hoppas givetvis på att kunna påbörja fler projekt inom en snar framtid, avslutar Mikael Pettersson Sjölund med.