Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mindre energibolag storsatsar på förnybart

Jämtkraft vågar tänka nytt och investera i ny teknik för att öka andelen förnybar el i Sverige. Det stavas hållbarhet. Sin storlek till trots – Jämtkraft står för ungefär en procent av hela Sveriges energiproduktion – tar det regionala energibolaget ett helhetsgrepp med fokus på CSR-frågor gällande social, etisk och miljömässig hållbarhet.

Corporate Social Responsibility, CSR, engagerar inte enbart de allra största företagen. Alla som bedriver någon form av affärsverksamhet borde integrera de olika hållbarhetsperspektiven i det dagliga arbetet. Jämtkraft har valt att gå som föregångare och satsar på ett aktivt hållbarhetsarbete, bland annat investeras det i ny teknik med långsiktig återbäring.
– Vi verkar på en avreglerad konkurrensutsatt marknad som är beroende av politiska beslut. Vi måste vara fortsatt lyhörda på alla plan – från lokala vidare till regionala, nationella och internationella beslut. Som en del av det gör vi kontinuerliga investeringar i förnybar energiproduktion där vi bland annat äger ett antal vindkraftverk i olika delar av landet, upplyser Jämtkrafts VD Anders Ericsson.

Äger Sveriges största landbaserade vindparker
Jämtkraft äger nybyggda Sjisjka vindpark tillsammans med Skanska och O2. Tillsammans med Skanska äger Jämtkraft anläggningsbolaget Jemtska som var byggherre för projektet i norra Norrlands inland. Sjisjka vindpark är byggd några mil söder om Kiruna mitt i ett väglöst Natura 2000-område, vilket ställde ännu högre krav på byggnationen av parkens 30 vindkraftverk.
Trots de utmaningar som projektet presenterade i form av bristande infrastruktur och oländig terräng hölls budgeten och de positiva erfarenheterna tas nu med in i nästa projekt, Mullberget, där det byggs 26 turbiner. Parken kommer att ägas av det av Jämtkraft och Skanska delägda bolaget Mullbergs Vind AB. Anders Ericsson är mycket nöjd med resultatet av de senaste investeringarna.
– Mullberget blir liksom Sjisjka en av Sveriges största landbaserade vindparker och beräknas tas i drift mot slutet av året. Parkerna utgör en stor del av vår långsiktiga satsning på att fördubbla vår förnybara energiproduktion. Vi har också gjort betydande investeringar i vattenkraft, där vi gått in som delägare i ett norskt bolag. Ett normalår producerar Jämtkrafts vattenkraftsanläggningar cirka 930 GWh och den här affären tillför 380 GWh/år, alltså en ökning med cirka 40 procent.
En svensk genomsnittsvilla gör av med 24 000 kWh på ett år (Källa: Energimyndigheten), ökningen motsvarar då genomsnittsförbrukningen under ett år för drygt 15 000 villor.

Hållbarhet ur alla perspektiv
Jämtkraft har nyligen investerat i en mindre försöksanläggning där man testar förutsättningarna för att producera solkraft. Jämtland har fler soltimmar än många andra regioner i Sverige och tekniken kan på sikt bli aktuell, i dagsläget är den inte kommersialiserad utan det är fortfarande fråga om test och verifiering.
– Vårt största förnyelsearbete kretsar dock kring uppgradering av vårt vattenkraftverk i Hissmofors, vilket omfattar en investering på cirka en miljard kronor. Projektet höjer driftsäkerheten i vattenkraftverket och bidrar samtidigt med arbetstillfällen i en glesbefolkad region. Det kallar vi hållbarhet ur alla perspektiv, avslutar Anders Ericsson med.