Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mindre transportföretag blir starka genom nätverk

Effektiv distribution med fasta turer, ett omfattande och flexibelt budnätverk och heltäckande transportlösningar – allt i en organisation. Budcom fokuserar på smart logistik i sin helhet. Under de senaste tio åren har företaget byggt upp en grund med fasta kunder och det senaste året ett nätverk av samarbetspartners som tillsammans löser kundens logistik med gemensamma värderingar. Budnätverket är unikt i sitt slag med nio engagerade aktörer etablerade från Malmö – Norrköping.

Transportbranschen är relativt konservativ med en handfull stora aktörer som med rikstäckande närvaro i hög utsträckning erbjuder färdigpaketerade lösningar. Som mindre aktör har Budcom med sitt nätverk satsat på att vara nytänkande och istället rikta in sig på kundspecifika uppdrag där man snabbt kan ställa om verksamheten för att möta nya behov.
– Att snabbt lösa bud och transporter på lokal nivå med hög flexibilitet är en utmaning som vi gärna antar tillsammans med våra partners, bekräftar säljchef Mikael Gräntz. Som budnätverk har vi ett starkt fäste här i södra Sverige. Budcom enkom verkar framförallt utmed västkusten från Malmö och upp till Helsingborg och Bjärehalvön men tar även uppdrag som hamnar utanför våra geografiska områden.

Budnätverkets etablering
När förfrågan om snabba transporttjänster kom från ett landsomfattande grossistföretag med närvaro i över 60 städer så kläcktes idén med att starta ett budnätverk. Att vara en lokal aktör och lösa akuta körningar i Mellansverige skulle bli en utmaning som Budcom mer än gärna tog sig an.
– Vårt kontaktnät nystades upp i detalj och vi kontaktade bud- och transportföretag i de städer där grossistföretaget behövde lösa transporter. Vi presenterade ett upplägg som skulle gynna kund i synnerhet, men som också skulle skapa lönsamhet för oss i nätverket. Efter enbart några veckor var samtliga utom en av de sju kontaktade så pass positiva att vi kunde skriva avtal.
Det tog inte många månader efter att nätverket var igång med dagliga körningar i de olika städerna innan nästa stora aktör i Sverige kontaktades. Efter en presentation av modellen hos marknadschefen där så var tre av då sju aktuella städer igång redan veckan efter. Detta visar på den effektivitet budnätverket kan påvisa när det gäller snabba transporter. Nätverket består idag förutom av Budcom av Björemans Bud & Åkeri, Budpilen, Fraktkonsult, Hit & Dit, MNT Transport, Netto Bud samt två aktörer till i skrivande stund på väg in.

Välförankrat nätverk
Att aldrig säga nej till ett uppdrag hör till de gemensamma värderingar som skapat den stora framgången för samtliga aktörer i nätverket. Under 2012 firade Budcom sitt tioårsjubileum och kunde samtidigt stoltsera med att för tredje året i rad bli utnämnt till gasellföretag. I oktober månad nådde man dessutom trippel-A i kreditvärdighet hos Solid.
– Vi är ganska övertygade om att denna framgång bygger på vår vilja och ambition att alltid lösa efterfrågade transporter. Oavsett om förfrågningar ligger i rak linje med vår dagliga rutin med snabba bud och dagliga slingor, eller helt utanför, så säger vi aldrig nej utan vill och kan hitta lösningen för kunden. Med nämnda tio år i ryggen så finns naturligt ett nätverk väl förankrat att utnyttja och detta använder vi flitigt för att gynna våra kunder, fortsätter Mikael Gräntz.
Som transportföretag är Budcom mycket kreativa och nytänkande. Att växa geografiskt med egna anställda och egna bilar utanför det dagliga geografiska området hör inte till huvudstrategin.
– Idag är vi nio aktörer som tillsammans delar på gemensamma värderingar att alltid säga ja till uppdrag och hitta lösningar som kund alltid är nöjd med. Effekten av det hela blir i förlängningen givetvis fler gemensamma kunder, men även en synergieffekt där vi nyttjar varandras styrkor på både fasta upplägg och dagliga slingor. Vårt uppdrag är att lösa kundens logistik oavsett omfattning och det har vi bevisligen lyckats mycket bra med.

Inga genvägar till framgång
Budcom ska växa – men aldrig på bekostnad av kundservicen! Företaget hade kunnat vara betydligt större efter snart elva framgångsrika år, men att hela tiden hålla kvar samma tänk när det kommer till kunskap och kund gör att siktet alltid blir inställt på kvalitét istället för kvantitet. Men fler kunder är alltid välkomna till vårt nätverk.
– Man kan inte sticka under stol med att det är fortsatt kundvård och idogt fältarbete som gäller när det kommer till att bygga upp affärer med nya kunder. Vi besöker både potentiella såväl som befintliga kunder, samtidigt som vi givetvis fortsätter att bygga upp vårt budnätverk genom att alltid ha detta tänk med oss. Det finns inga genvägar till framgång men vår kännedom om både företag och vägnätverk, samt närheten och kunskapen om Danmark ger oss en plattform som egentligen inte har några gränser för ett företag i vår bransch.
Att alltid ligga i framkant är en oskriven regel för Budcom. Det gäller inte minst på miljöområdet.
– Vi har så smått påbörjat förarbetet med miljö- och arbetsmiljöcertifiering samt trafiksäkerhetscertifiering och med dessa tre klara kommer vi än en gång kunna spänna bågen ännu hårdare och titta på än fler uppdrag, kommenterar Gräntz. Det finns fler större företag på den svenska marknaden av idag som har depåer, center och diverse lagerplatser som är i ständiga behov av snabba akuta körningar lokalt, samt slingturer mellan deras olika instanser. Här kommer budnätverket till sin rätta på ett sätt som både effektiviserar det praktiska och administrativa för kund och detta vill vi visa fler företag.

En utveckling som ger ringar på vattnet
Budcom har fortfarande kvar merparten av de kunder som grundare och vd Flemming Larsen kontaktade för över tio år sedan. Här kommenterar Larsen:
– Jag vill understryka att vi arbetar mycket långsiktigt och med kunden i centrum. Hur slitet detta uttryck än må vara, så kan man inte som ett litet företag som oss vare sig överleva eller få de utmärkelser som vi fått i form av gasellföretag och trippel-A soliditet utan hög kundnöjdhet. Att vi dessutom har de äldsta kunderna kvar och att de än idag beställer frekvent tar vi som ett bevis på att vi gör rätt och detta är också ett argument för att man som ny kund kan känna sig trygg hos oss.
En annan styrka är som redan nämnt att Budcom alltid hittar en lösning åt kunden med filosofin att alla jobb, stora som små, går att lösa. Detta gäller även exempelvis lagerservice med paketering och distribution i ett led. Med gemensamma resurser inom budnätverket kommer Budcom in på nya marknader. Detta gynnar i sin tur även kunderna som får bättre priser och kortare ledtider. Utvecklingen kommer utan tvekan att ge ringar på vattnet där Budcom både stärker kunderbjudandet och sin egen verksamhet med en lokal, regional och på sikt nationell prägel.