Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Minec Produktion ökar kapaciteten

I höstas installerades en ny robotsvarv hos legotillverkaren Minec Produktion i Åtvidaberg. Det har gett företaget ledig produktionskapacitet och möjlighet att öka omsättningen med 50 procent.

Minec Produktion är sedan 2001 legoleverantör av mekaniska artiklar. Företaget sysslar med skärande bearbetning, svetsning samt gasskärning. De åtar sig även att montera, prova och packa hela enheter samt delar.

Företaget har sitt säte i Åtvidaberg, har 33 anställda och en omsättning på 31 miljoner. Minec Produktion levererar produkter till bland annat förpackningsindustrin, trafikövervakningssystem, sedelhantering, medicinsk utrustning, järnväg, militär utrustning och lantbruksmaskiner. Järnvägsindustrin står för cirka 50 % av omsättningen och bland kunderna finns Trafikverket och norska Jernbaneverket.

Modern maskinpark
Produktionsanläggningen på 2.000 kvm är helt anpassad för verkstadsindustrin. Maskinparken består av moderna CNC-styrda och konventionella maskiner för skärande bearbetning.

– Vi arbetar med modern CAM-teknik, säger Martin Siggesjö, vd för Minec Produktion AB, som nyligen investerat fem miljoner i en ny robotsvarv.

– Det är en Okuma LT 2000 EX, som installerades i mitten av oktober förra året. Den har tre verktygsrevolvrar, robotcell och stångmagasin. Svarven innebär en kapacitetsökning och att vi är med och konkurrerar med låga priser på framför allt serietillverkning, berättar han och tillägger:

– Den är väldigt effektiv och skulle kunna gå dygnet runt. Idag har vi den igång i ett skift, vilket gör att vi har ledig kapacitet att fylla upp. Eftersom den även kan fräsa går det att få ut färdiga detaljer, vilket är en stor tillgång.

Den ökade tillgången på kapacitet gör att företaget har som ambition att öka omsättningen till 40-45 miljoner under de närmaste åren.

Kvalitet lönar sig i längden
Att kvalitet lönar sig i längden är en filosofi som Minec Produktion arbetat efter sedan starten och företaget är både miljö- och
kvalitetscertifierat enligt ISO 14001:2003 och 9001:2008.

– Vi strävar ständigt efter förbättringar av vår produktion, logistik, miljöfrågor, kund- och personalvård. Vi investerar också kontinuerligt i nya maskiner för att kunna möta kundernas behov. I slutet av 2013 installerade vi till exempel en 5-axlig fräsmaskin från Hermle, avslutar Martin Siggesjö.