Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Mineralkemi kan lösa stora utmaningar

Med produkterna CC road® och CC food® hjälper TETRA Chemicals Europe i Helsingborg kommuner över hela Sverige att få bukt med stora utmaningar inom kritisk infrastruktur.

TETRA Chemicals Europe har en viktig roll som samhällsbyggare ur flera perspektiv. Det handlar bland annat om unika lösningar baserade på kalciumklorid för både vägunderhåll och förbättring av dricksvatten, båda av största vikt för att samhället ska fungera.

Stora vinster med kalciumklorid
Som samarbetspartner till kommuner bidrar TETRA Chemicals Europe till att öka säkerheten på våra vägar genom dammbindning och halkbekämpning. Produkten CC road® är unikt sammansatt för att binda damm på grus- och asfalterade vägar under stora delar av året, och kan samtidigt bekämpa is och snö på vintern. Dessutom hjälper den till att sänka partikelnivåer i luften under våren, då de fina partiklarna PM10 brukar vara ett problem. De partiklarna kommer ofta från sanden som används mot halkan under vintern.
Kommuner förlitar sig också på TETRA Chemicals Europe för att behandla och förbättra sitt dricksvatten med hjälp av kalciumklorid. Tack vare CC food® blir processen betydligt enklare – produkten är både enkel att dosera med hög precision och lätt att få tag på. Kalciumklorid används för att reglera halten kalcium (Ca) i dricksvattnet.
Dricksvatten genereras antingen via nanofiltrering eller via omvänd osmos från havsvatten, också kallad för avsaltning. Fler kommuner börjar visa intresse för den nya tekniken nanofiltrering, då den kräver en avsevärt mindre investering än traditionella vattenverk.
Kalciumklorid kan också komma i fråga hos kommuner som ser en naturligt låg hårdhet på sitt vatten och därmed vill höja hårdheten med hjälp av kalcium. Det är ett område som med stor sannolikhet kommer att växa i takt med att vatten blir en allt större bristvara även i Sverige. Ett alltför mjukt vatten kan orsaka skada på ledningar vilket på sikt leder till stora underhållskostnader. Fler kommuner börjar visa intresse för en ny teknik baserad på nanofiltrering, som kräver en avsevärt mindre investering än traditionella vattenverk. CC food® kan med fördel användas för nanofiltrering. Det är ett område som med stor sannolikhet kommer att växa i takt med att vatten blir en allt större bristvara även i Sverige.

Ett nordiskt bolag nära sina kunder
CC road® och de andra CC-produkterna är mineralprodukter som tas fram i Sverige och Finland med lokala råmaterial. TETRA Chemicals Europe har producerat kalciumklorid sedan 60-talet. Den ursprungliga affärsidén var att ta fram en produkt som kunde hjälpa vägmästarna att underhålla sina vägar på ett ekonomiskt och praktiskt sätt. Än idag stämmer detta men bolaget har också haft ambitionen att bredda sig både geografiskt och med ett mer utvecklat sortiment för att kunna täcka flera användningsområden, så som livsmedelsindustrin eller gödning av frukt och grönsaker. Den unika kristallen kalciumklorid kan helt enkelt lösa de flesta utmaningarna!