Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Minskad totalkostnad med underhållsfritt aluminium

Med ett heltäckande sortiment som representerar allt från industriräcken, modulräcken, handikappramper, balkongräcken och balkonger är Weland Aluminium AB i Alvesta en komplett partner för industri- och byggföretag som ställer lite högre krav. Det breda utbudet har dessutom kompletterats med inglasningssystem och raka trappor av aluminium.

Det tycks finnas ett applikationsområde för Weland Aluminiums produkter i de flesta miljöer – såväl industri som bostäder och offentliga miljöer. Företaget ingår tillsammans med dotterbolagen Weland Golf, Weland Utemiljö och Omni Trafikmiljöer i familjekoncernen Weland AB.

Enorma möjligheter med aluminium
Tillsammans står koncernens bolag för en innovationskraft och nybyggaranda som ständigt driver en gedigen utveckling av nya, spännande produkter som bygger på det mångsidiga materialet aluminium. Peter Melldén, vd på Weland Aluminium, bekräftar att tillväxten varit god under de senaste tio åren.
– I samband med att vi köpte Omni Trafikmiljöer tog det verkligen fart. Ur Omni Trafikmiljöer, som fortfarande används som varumärke men som i övrigt är helintegrerat i Weland Aluminium, kunde vi utveckla ytterligare en verksamhetsgren under Weland Utemiljö. Omsättningen ökade kraftigt från ett par miljoner till över 100 miljoner kronor och i samband med det har vi fortsatt att investera i nya spännande nischer.
Peter Melldén berättar entusiastiskt om vilka enorma möjligheter som finns med de olika produkterna, som i grund och botten bygger på samma profilsystem.
– Vi utvecklar och konstruerar bland annat väderskydd och miljöstationer. Vi levererar över hela Sverige och det som gör just vår produkt unik är att den är näst intill underhållsfri och den har även en mycket låg livscykelkostnad. Samma grundprincip genomsyrar alla våra produkter, inte enbart väderskydden.

Styrkan ligger i mångfalden
I samband med utvecklingen av nya produkter för utemiljöer har Weland Aluminium kompletterat med ett sortiment för en ny kundkategori. Staket för uteserveringar, som är robusta och hållfasta men som samtidigt är inbjudande och lätta att montera och demontera.
– Ytterligare en nisch är en specialprodukt som vi vidareutvecklat under det senaste året. En ny typ av aluminiumdörr som är mer integrerad i sin miljö, rent förenklat kan man säga att dörren är smidigare och snyggare än tidigare.
Weland Aluminium tillverkar även långt specialiserade produkter för moderna golfmiljöer.
– Vi fortsätter att utveckla vårt sortiment och har flera goda exempel på nya användningsområden för traditionella produkter. Vissa av våra områden är starkt säsongsbetonade, exempelvis de produkter vi har för utemiljöer. Under resten av året väger vi upp med ökad försäljning inom övriga produktområden. Det är mångfalden som skänkt oss större möjligheter för att skapa sund tillväxt i bolaget, poängterar Melldén.

Medvetna om hållbarhetsaspekten
Weland Aluminium är sedan en tid tillbaka godkända för att CE-märka sina produkter enligt den internationella standarden EN 1090 för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner.
– De produkter som vi utvecklar och marknadsför ligger i tiden. Med krav på att bygga mer bostäder blir det intressant att undersöka balkonger och räcken med lägre totalkostnad. Det resursbesparande perspektivet genomsyrar även behovet av väderskydd och miljöstationer. Vi ser oss som en modern leverantör på alla punkter. Vi är medvetna om hållbarhetsaspekten och vikten av att använda underhållsfria produkter, vilket vi använder för att skapa tillväxt, avslutar Peter Melldén.