Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mio driver utvecklingen inom svensk möbelindustri

Detaljhandeln genomgår stora förändringar med ökad digitalisering och nya köpmönster. Istället för att enbart följa utvecklingen strävar möbelföretaget Mio efter att leda den. Det är mest tydligt i företagets strävan efter att vara köpare för sina kunder, istället för att som många andra anta den sedvanliga rollen som säljare för sina leverantörer.

Mio ska köpa in det som kunderna verkligen vill ha och behöver. För att lyckas med det har man ständigt örat mot rälsen. Denna lyhördhet, i kombination med en vilja att förstå kundernas önskemål, gör Mio till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden.
– Mio ska vara det spännande alternativet som står sig över tid. Köpmönster och beteende förändras, hela detaljhandeln står inför stora förändringar när nästan allt går att köpa över nätet. När vår omvärld förändras så är det självklart att vi som möbelföretag också måste förändras, säger Björn Lindblad, vd för Mio.

Globalt eller lokalt?
Möbelindustrin ligger i många avseenden efter annan handel när det gäller digitalisering, men när det gäller internationalisering är man långt framme. Handeln har genomgått en förflyttning som innebär både möjligheter och utmaningar. Mio har globala inköpskanaler men är fortfarande en viktig del av möbelriket i Tibro.
– Även om tillverkningen inte är kvar här så finns kompetensen kvar och mycket av den har vi knutit till oss under åren för att utveckla verksamheten. När jag började på företaget för tio år sedan var vi ett 50-tal anställda här i Tibro, nu är vi nästan 200. Det om något visar att det fortfarande finns en möbelindustri värd namnet här, menar Björn Lindblad.
Den som vill lyckas inom detaljhandeln måste hitta framtidstro i det nya internationella perspektivet. Det har man gjort på Mio och den resan fortsätter.
– Det är klart att den globala handeln är extremt konkurrensutsatt, fortsätter Björn. För att särskilja Mio på marknaden har vi valt att fokusera på prisvärda produkter med en story bakom varje produkt. Prisvärd är absolut inte samma sak som lågpris – Mio kommer aldrig att bli en lågpriskedja, men vi ska vara ett prisvärt alternativ i det att våra produkter håller hög kvalitet som tål att prövas över tid.

Hållbara på riktigt
En stor del av Mios framgångsrecept kretsar kring mod och vilja att ta sig an det nya. Mio är idag mycket av ett kunskapsföretag. Det finns av traditionen även en stark passion i företaget som speglas i produkterna och hela sortimentet.
– Vår starkaste drivkraft för utveckling är att fortsätta vara köpare för våra kunder, och inte säljare för våra leverantörer. Vi kommer alltid att fokusera på det kunderna verkligen vill ha. Nu ser vi till exempel ett starkt intresse för hållbara produkter, och vi satsar bland annat på Svanen-märkta sängar som ett led i det. Men för oss betyder hållbarhet mycket mer – det finns inbäddat i vårt DNA genom att vi faktiskt värnar om samhället vi verkar inom.
Det Björn Lindblad menar är att Mio är en central spelare i välfärdssamhället. De enorma skattepengar som företaget årligen genererar hjälper till att bygga ett hållbart och välmående Sverige, samtidigt som det genererar jobb för fler. Björn påminner slutligen om att man aldrig ska glömma handelns roll för välfärden och för ett hållbart samhälle.
– Mio lever och andas hållbarhet varje dag. Vi ska bidra till ökad hållbarhet genom hela samhället: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det inkluderar även våra anställda, som ska må bra på Mio under många år och vara med och bygga ett hållbart arbetsliv tillsammans med oss. Det är att vara hållbara på riktigt för oss.