Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Mitt i hjärtat och mitt i världen

Möjligheterna på en plats beror på hur man ser på dem.
Mitt Örnsköldsvik finns mitt i hjärtat och mitt i världen. Det tror jag skapar möjligheter.

Örnsköldsvik har en spännande historia och en lika spännande framtid. Vårt kulturarv inspirerar oss på många olika sätt, beroende på vem och var och vart vi är på väg. För mig är vår historia som rymmer sörkörare, järnåldersfynd, handelsplatser och till och med istidens naturkrafter alla inspirationskällor. För det är därifrån vi bygger traditioner, kunskap och nya idéer – förutsatt att vi också kan ta till oss det världen runtomkring erbjuder.

Världen investerar i Örnsköldsvik – internationella företag har sett affärsidéerna och kompetensen i våra företag och sett potentialen och fördelarna i att investera här. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre förutsättningar att starta, driva och investera här, och en hel del arbete sker just tillsammans med parter i näringslivet för att skapa detta. Då är förstås också influenser från omgivningen betydelsefulla för de framsteg vi ska göra i konkurrens med – just det – en hel värld.

Under 2012 och 2013 kan vi glädjas åt att det tillkommit ca 600 nya jobb i Örnsköldsvik. Vi gläds också åt att Örnsköldsvik kunde bidra med VM Guld i ishockey genom att Henrik och Daniel Sedin klev in på arenan. En stor andel av det våra företag tillverkar går på export och är viktigt för Sverige. Det samma gäller exporten av ishockeyspelare under många år. Eller vad sägs om spelare som Peter Forsberg, Markus Näslund och tvillingarna Sedin. Det är världsklass mitt i ett världsarv.
Örnsköldsvik rankas redan nu högt i omställningsarbetet för att skapa en hållbar framtid. Ett arbete som har gjorts och görs tillsammans med näringslivet och universiteten. Det gäller inte minst Processum och utvecklingen av framtidens bioraffinaderi. Det skapar också moderna jobb och ger framtidstro!
Vår plats på jorden finns också mitt i en spännande arbetsmarknadsregion. Redan nu har många upptäckt möjligheterna i att pendla tågledes på Botniabanan till Umeå och också till Kramfors eller till Härnösand. Arbetsgivare i regionen märker redan av hur ansökningarna till arbete kommer från fler platser än tidigare. Det är spännande! Här finns möjligheter för den som söker arbete, den som söker kompetens eller den som söker nya upplevelser i form av nöjen eller kanske studier. Ett exempel som vi kan vara stolta över att kunna både ta del och vara en del av är Kulturhuvudstadsåret 2014 som Umeå har utsetts till. Kort sagt kan man säga att Örnsköldsvik och Umeå helt enkelt blir större, starkare och roligare tillsammans!

Nära, nära hjärtat ligger förstås Höga Kusten. Böljande, vild och varm på en och samma gång. Det är så vackert så det nästan gör ont. Men framförallt vill jag dela detta vackra med många fler. Besöksnäringen har stora möjligheter att växa och med tydliga gemensamma målsättningar kan vi också åstadkomma mycket. Här finns intressanta idéer och långt gångna planer på samarbete mellan kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sollefteå. Nu gäller det. Nu kan vi göra nya avtryck för framtiden och skapa nya arbetstillfällen och nya upplevelser.

Framtidstro, framåtanda och företagsamhet präglar Örnsköldsvik – en kommun att växa och leva ett gott liv i. Valet är enkelt och vi arbetar för att göra det ännu enklare – Örnsköldsvik!

Elvy Söderström (S), Kommunstyrelsens ordförande