Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mittuniversitetet gör storsatsning på Nationellt Vintersportcentrum

Nationellt Vintersportcentrum (NVC) är en av de ledande miljöerna i landet för idrottsbaserad forskning och finns vid Institutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet Campus Östersund. NVC har sedan verksamheten knöts till universitetet år 2007 etablerats som en internationellt erkänd forskarmiljö med unika laboratoriemiljöer, framgångsrika forskargrupper och ett nära samarbete med externa partners – både offentliga och privata samt naturligtvis den nationella idrottsrörelsen. Mittuniversitetet satsar nu tillsammans med bl.a. Svenska skidförbundet och Svenska skidskytteförbundet på att bygga en ännu starkare miljö för idrottsrelaterad forskning i Östersund.

Mittuniversitetet gör en storsatsning på Nationellt Vintersportcentrum. Fler tränare, fler studenter och en starkare forskningsmiljö – verksamheten vid NVC stärks både finansiellt och kunskapsmässigt.
– Det blir en betydligt vassare verksamhet vid NVC framöver, konstaterar Lisbeth Kristiansen, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper som är värdinstitution för centret.
Mittuniversitetet har tagit hjälp av både Svenska skidförbundet och skidskytteförbundet för att genomföra satsningen. Idrottsrörelsen bidrar med finansiering, men även med viktig kunskap för att stärka NVC.
– NVC är en resurs för idrottsrörelsen med aktuell forskning och möjlighet att göra tester i laboratoriemiljö. Vi tog in 60 studenter i höstas, mot tidigare 45. Vi har också fått finansiellt stöd från universitetsledningen för att genomföra ett antal intressanta forskningsprojekt, berättar Kristiansen vidare.

Framstående sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar
Mittuniversitetet har också en framstående utbildning för sjuksköterskor med flera specialistinriktningar, exempelvis mot barn- och akutsjukvård. Under de senaste åren har Institutionen för hälsovetenskap gjort stora investeringar i simuleringsverksamhet för att underlätta de praktiska momenten i utbildningarna.
– Blivande sjuksköterskor måste genomgå praktisk utbildning under en viss tid, och då under handledning av andra sjuksköterskor. Med tanke på hur stor arbetsbelastning som åligger sjuksköterskor så kan handledningen ibland försvåras. Vi har därför satsat mycket på att bygga upp en simuleringsverksamhet, komplett med nya modeller för handledning som sparar tid för sjuksköterskorna. Dessutom integrerar vi helt nya modeller som bygger på peer-learning där studenter handleder varandra.
God samverkan råder med sjukhusen i regionen, universitetet har framförallt tillgång till specialistkompetens från de fyra länssjukhusen i Sundsvall, Östersund, Sollefteå och Örnsköldsvik.
– Tack vare de fina samarbeten som vi lyckats bygga upp med sjukhusen har vi tryggat de praktikplatser som vi behöver för att kunna bedriva sjuksköterskeutbildningarna samt en ny barnmorskeutbildning som vi startade för drygt ett år sedan efter flera års förberedelser. Att vi nu får bedriva utbildningen här på Mittuniversitetet innebär ett stort kliv framåt för oss. Vi får nu en möjlighet att behålla vetenskaplig kompetens lokalt, det är kunskap som annars tenderar att försvinna till de större orterna, poängterar Lisbeth Kristiansen.

Kriminologi med fokus på psykisk hälsa
Mittuniversitetet är landets enda representant för utveckling av akademiskt förankrad kunskap inom tillämpad kriminologi. Det unika är att kunskaperna tillämpas på ett nytt sätt – på individnivå arbetar man förebyggande och utbildningen innehåller därför stora inslag av både kriminologi och psykologi.
– Det är själva tillämpningen som gör vår forskning och utbildning inom kriminologi unik i landet. Vi avser också stärka kopplingen till psykisk hälsa där man arbetar med att förebygga brott på individnivå, säger Lisbeth Kristiansen.
Kriminologprogrammet ges vid campus Sundsvall och leder till en akademisk examen i kriminologi. Studenterna får en bra grund för vidare studier inom området och är samtidigt väl förberedda för sin framtida yrkesverksamhet inom det kriminologiska fältet. Tack vare utbildningens bredd öppnas möjligheter inom flera segment, förutom inom Polismyndigheten, rättspsykiatrin och kriminalvården så kan studenterna även arbeta inom förebyggande verksamheter.