Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Mjölby kan verkligen leverera

Som etableringsort tycks Mjölby ha det som krävs för att lyckas – och det gäller inte enbart för den dominerande tillverkningsindustrin utan även för ett bredare näringsliv där också gröna näringar och handel är framträdande. Det är inte för inte som Mjölby kallas för Sveriges grönsaksland.

Tillverkningsindustrin dominerar näringslivet i Mjölby sedan en lång tid tillbaka. Drygt 25 procent av alla sysselsatta invånare arbetar inom industrin, vilket är nästan dubbelt så många i jämförelse med riket i snitt där siffran landar på runt 13 procent.

Globalt ledande industrier
Varför är industrin så framgångsrik i just Mjölby?
– Att Mjölby har ett utmärkt geografiskt läge med bra kommunikationer är utan tvekan en av de främsta anledningarna till att globalt ledande tillverkningsföretag valt att etablera sig här, men även det faktum att det finns en god tillgång på kompetens, menar näringslivschefen Torbjörn Sjögren.
Den största privata arbetsgivaren i Mjölby är Toyota Material Handling, världsledande tillverkare av truckar. Andra stora industriföretag är Väderstad AB, som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd till en stor internationell marknad, samt en rad andra framträdande aktörer som exempelvis Cenova, Derome och Swedex.

Sveriges grönsaksland
Mjölby har mycket mer att bjuda på. Tack vare sitt läge på den bördiga Östgötaslätten, har det i Mjölby även utvecklats en mängd företag med koppling till livsmedelsproduktion och förädling. Mjölby är till exempel den näst största producenten av potatis i Sverige.
– När lokalproducerat och närodlat blivit mer än modeord kan Mjölby verkligen leverera. Den största tillväxten framöver kommer sannolikt att ske inom livsmedelsproduktion, lantbruk och gröna näringar och det med tanke på konsumenternas efterfrågan på lokala, hållbara produkter, säger Torbjörn Sjögren.

Växande förädlingsindustri
Utöver lantbrukarna finns det även flertalet företag inom förädlingsindustrin. Lantmännen har flera verksamheter i kommunen och Svensk Honungsförädling, som ligger i Mantorp, är Sveriges största förädlingsanläggning för svensk och importerad honung. Det största livsmedelsföretaget på plats är ASM Foods, som har ett stort och expanderande bageri i centrala Mjölby.
Utvecklingspotentialen ser även fortsatt positiv ut för Mjölby. Att näringslivet expanderar märks också på nyföretagarstatistiken, där Mjölby har en av de större procentuella ökningarna bland Östergötlands samtliga kommuner.