Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mjölbys näringsliv fortsatt expansivt

Tillverkningsindustrin dominerar näringslivet i Mjölby sedan en lång tid tillbaka. Drygt 25 procent av alla sysselsatta invånare arbetar inom industrin, vilket är nästan dubbelt så många i jämförelse med riket i snitt där siffran landar på runt 13 procent. Som etableringsort tycks Mjölby ha det som krävs för att lyckas – och det gäller inte enbart för industri utan för ett bredare näringsliv där också gröna näringar och handel är framträdande.

Att Mjölby har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer är utan tvekan en av de främsta anledningarna till att globalt ledande tillverkningsföretag valt att etablera sig kommunen. Men även det faktum att det finns en god tillgång på kompetens som möjliggör fortsatt tillväxt spelar en avgörande roll.
Kommunikationerna gör att Mjölby känns nära. E4, riksväg 32 och 50 samt södra stambanan med anknytning vidare till Hallsberg går genom kommunen. Pendeltågstrafik med avgångar var 20:e minut till Linköping och Norrköping finns från både Mjölby, Mantorp och Skänninge.

Från industri till jordbruk och vidare till förädling
Den största privata arbetsgivaren i Mjölby är sedan länge Toyota Material Handling, världsledande tillverkare av truckar. Andra stora industriföretag är Väderstad-Verken, som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd till en stor internationell marknad, samt en rad andra framträdande aktörer som exempelvis Artex, Cenova, Derome, Plåtmodul, Scama och Swedex.
I Mjölby kommun, med sitt läge på den bördiga Östgötaslätten, har det också utvecklats en mängd företag med koppling till livsmedelsproduktion. Förutom en diger skara jordbruksföretag finns det även flertalet företag inom förädlingsindustrin där ASM-Foods, Fåddman, Mantorpsköket och Switsbake bara är ett fåtal exempel. Lantmännen har dessutom flera verksamheter i kommunen. Svensk Honungsförädling, som ligger i Mantorp, är Sveriges största förädlingsanläggning för svensk och importerad honung.

Stark handel och fler nyetableringar
Trots att Mjölby hör till skaran mindre kommuner i Sverige så är handeln särpräglande stark.
I kommunen finns bland annat Runsven-gruppen, närmare bestämt etablerade i Skänninge med sitt centrallager till bland annat alla ÖoB varuhus i Sverige. Det är en etablering som enligt näringslivschef Eva Rådeström genererat mycket ringar på vattnet, bland annat i form av en större efterfrågan på industrimark och handelslokaler.
– Efterfrågan på industrimark i kommunen har varit stor de senaste åren. Många företag har valt att etablera sig på Viringe som ligger intill E4:an och riksvägarna 32 och 50. Från början var området ämnat för industri men det har istället utvecklats till ett område dominerat av snabbmatsrestauranger, handel och service, berättar Eva.
Utvecklingspotentialen ser fortsatt positiv ut för Mjölby. Att näringslivet expanderar märks också på nyföretagarstatistiken. Under 2014 ökade antalet nyregistrerade företag i Mjölby kommun med cirka 30 procent. Det är en av de större procentuella ökningarna bland Östergötlands samtliga kommuner och en ökning som även sticker ut nationellt då nyföretagandet endast ökade med tre procent.