Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Mjölbys positiva inflyttning kan lösa en del av kompetensfrågan

Mjölby kommun har en positiv inflyttning sedan flera år tillbaka. Det verkar finnas en viss förkärlek för kommunen framförallt bland barnfamiljer, och det är kanske inte så konstigt med tanke på att allt finns i kommunen. Vacker natur, ett rikt förenings- och friluftsliv, bra boende samt all tänkbar service inom räckhåll.

Precis som de flesta andra industritunga kommuner i Sverige står Mjölby inför en stor utmaning där det inom en snar framtid kommer att saknas kompetens inom flera områden. Att inflyttningen ökar är dock en bra början på att lösa det långsiktiga problemet.
Medelåldern sjunker i Mjölby och det är positivt för näringslivet som i allt större utsträckning kommer att behöva rekrytera inom allt från teknikorienterad tillverkning till livsmedelsförädling. Och en hel del andra nischer runtomkring.

Nya samverkansformer mellan skola och näringsliv
I Mjölby har skolan fått en central roll även inom näringslivet eftersom ett ökat utbyte mellan företag och akademi är helt avgörande för Mjölbys framtid som attraktiv boende- och etableringsort.
Skolan måste anpassa undervisningen efter näringslivets behov, och näringslivet måste i sin tur se skolan som en naturlig samarbetspartner och en resurs. Att bjuda in både elever och lärare till studiebesök är grundläggande, i framtiden bör även gemensamma samverkansprojekt utvecklas i större utsträckning.
– Kommunen har redan börjat undersöka möjligheter för att skapa nya samverkansformer mellan skolan och näringslivet. Det görs i tät dialog med både företag och utbildningsförvaltningen, det finns många goda initiativ men vi måste utveckla samarbetet mer för att konkretisera dem, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson.

Lyfter bostadsmarknaden
Snart släpps 45 nya byggklara tomter i Mantorp, en av de större orterna i Mjölby kommun. Från Mantorp nås centrala Linköping på mindre än en kvart med pendeltåget, från Mjölby tar det knappt 20 minuter. Numera går pendeln även via Skänninge, som är en tillväxtort med attraktiva boendemöjligheter. Härifrån tar det cirka 25 minuter till Linköping med tåg.
Mjölby kallas ofta för Potatislandet eller till och med Grönsakslandet. De gröna näringarna dominerar och det bidrar också till att skapa bra miljöer för människor att bo och verka i. I Skänninge, en ort med cirka 4500 invånare, har det ganska nyligen öppnats en ny saluhall som ger den lokala handeln ytterligare ett lyft.
– Vi har ökat med ungefär 1000 invånare mellan 2007 – 2015. Det är en stadig ökning över tid och idag har vi precis som många andra tillväxtkommuner bostadsbrist. Det är en utmaning som vi tar oss an nu med nya projekt, fortsätter Cecilia Vilhelmsson.
Fyra byggherrar, varav det kommunala bostadsbolaget är en, har precis påbörjat utvecklingen av ett nytt bostadsområde där det ska byggas både hyres- och bostadsrätter. Området, Svartå strand, ligger mycket attraktivt i centrala Mjölby med pendeltågstationen på ett par minuters gångavstånd. Än så länge ligger projektet i sin linda men när det väl tar fart så kommer det att ge bostadsmarknaden i Mjölby ett välkommet lyft.