Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mobilitet är lika med hållbarhet

Hur många skulle tänka att där går en möjliggörare av mobilitet så fort de fick syn på en parkeringsvakt? Svaret är nog dessvärre; inte speciellt många. Men för Dukaten är det självklart. Det man jobbar med och för är en ökad mobilitet i Linköping, där fler människor ska kunna röra sig i staden och fler parkeringsplatser ska vara tillgängliga när de behövs.

Dukaten är ett nytänkande parkeringsbolag som lägger fokus på mobilitet. De traditionella frågorna kring parkering och övervakning utgör komplement i att förverkliga drömmen om ökad mobilitet. De kan ses som verktyg som gör det möjligt för linköpingsbor och besökare att enkelt förflytta sig i staden, oavsett om det är med bil, buss eller cykel.
– Det moderna mobilitetsarbetet handlar inte längre enbart om bilar och parkeringsplatser, säger Matts Skeppstedt, affärsutvecklare på Dukaten.

Vad är mobilitetsfrågor?
– Mobilitetsfrågor rör allt från att flytta cyklar och bygga nya cykelgarage till att utveckla nya pendelparkeringar. Allt som kan bidra till ett mer hållbart resande samt hjälpa till att ändra attityder när det gäller resande, svarar Matts Skeppstedt.
Som exempel har Dukaten redan byggt flera cykelgarage, dels vid resecentrum samt vid ett antal pendelparkeringar i staden.

Vad händer i närtid?
– Dukaten ska drifta den nya elcykelpoolen LinBike som startar i juni i år. Det blir en stor förändring för staden och man hoppas att fler kommer att välja cykeln som färdmedel baserat på enkelheten att lokalisera och låna en cykel via LinBike.
Matts Skeppstedt förklarar även att ett annat pågående arbete kretsar kring utveckling av så kallade mobilitetshubbar i anslutning till de parkeringshus Dukaten redan har och kommer att bygga framöver. I dessa hubbar kan flera transportslag mötas och det ska finnas goda möjligheter att faktiskt välja bort bilen. Då kan man verkligen säga att mobilitet är lika med hållbarhet!