Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Modern och miljömedveten komposittillverkare

Förtöjningsanordningar, halvfabrikat till fordonsindustrin, båtreparationer och lätta sandwichkonstruktioner är några exempel ur Norrlandsföretaget Composittekniks breda projekt- och produktportfölj. Mångfalden är imponerande och inget uppdrag tycks för stort för det Örnsköldsviksbaserade företaget som ägs och drivs av entreprenören Lena Frejlin, som även byggt upp andra lokala verksamheter inom olika branscher.

Compositteknik är en avknoppning från anrika Öviks Marina, där Lena Frejlin arbetare under tio års tid innan hon köpte loss den del av företaget som tillverkade produkter i olika kompositmaterial såsom plast och glasfiber.
År 2007 bildades Compositteknik i Norr AB som eget bolag och redan året därpå mottogs Almis företagarpris tack vare sin raketartade utveckling. Det är framförallt Lena Frejlins mod och motivation, sunda personalsyn och engagemang i regionen som bidragit till att Compositteknik idag är en av Norrlands främsta tillverkare och leverantör av allehanda produkter baserade på kompositteknik.

Modern och miljömedveten
Compositteknik förtjänar sitt goda rykte. Det senaste tillskottet bland produkterna vittnar om ett gediget miljö- och kvalitetsengagemang. Vi talar förstås om den nya förtöjningsanordningen som utvecklats av norska Greenbay System AS, och som nu tillverkas och säljs av Compositteknik på den norska och svenska marknaden. Förtöjningsanordningen är ett attraktivt och hållbart alternativ till den traditionella y-bommen som tillverkas i stål eller aluminium.
– Greenbay, som produkten kallas, är en modern variant av den traditionella y-bommen där vi satsar på att använda material som påverkar miljön så lite som möjligt, förklarar Åsa Preston, ekonomi- och inköpsansvarig på Compositteknik.
Greenbay tillverkas i en speciellt utvecklad ECO-gelcoat och polyester som är extra tålig mot vattengenomträngning och UV-strålning. Konstruktionen är uppbyggd av fiberarmerad sandwichkomposit, samma material som används för att konstruera båtar, vilket gör den extra tålig, stabil och betydligt lättare än de traditionella y-bommarna. Detta bidrar naturligtvis till att Greenbay är lättare att hantera och underhålla, samtidigt som den är trygg och stadig att gå på.
– De första bommarna har tillverkats här i Örnsköldsvik och exporterats till Norge. Vi tror mycket på produkten och arbetar nu med att knyta kontakter och marknadsföra den även i Sverige, upplyser Åsa Preston.

Fler samarbetsprojekt framöver
Compositteknik har även knutit ett långsiktigt samarbete med Botnia Cleantech AB med ansvar för tågreparationer. Det handlar framförallt om reparation av frontdetaljer, ett uppdrag som liknar de många båtreparationer som Compositteknik utfört under årens lopp.
– Vi har över 30 års erfarenhet från liknande reparationer, det var den här typen av verksamhet som Öviks Marina ägnade sig åt och som sedermera utvecklades till ett eget bolag under Lena Frejlins ledning. Vi har haft många spännande projekt under resan, bland annat tillverkning av kranhytter, båtdetaljer, pooler – i stort sett allt som går att tillverka i glasfiber har vi gjort, säger Åsa Preston, som här avslutar med:
– Vi ser nu med spänning fram emot utvecklingen kring Greenbay, som är en produkt som ligger helt i linje med vår ambition om att profilera oss som ett grönt företag. Vi har varit med och utvecklat Greenbay från idé vidare till prototyp och slutligen kommersiell produkt. Den här typen av samarbetsprojekt kommer vi även att utveckla tillsammans med andra aktörer framöver.