Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Moderna förpackningslösningar – lite smartare och mycket effektivare

Från det lilla skogssamhället Runemo strax utanför Alfta expanderar en global leverantör av kompletta förpackningslösningar för tillämpning inom stort sett alla branscher. Allt som går att packa ner och förflytta från en plats till en annan är av intresse för Nefab-koncernen.

Telekom, energi, tillverkningsindustri, fordon, medicinteknik och flygindustri – Nefab riktar sig till de flesta branscher som har behov av att effektivt och säkert skydda ett ömtåligt innehåll vid transport. Koncernen har en nära nog unik förmåga att utveckla och matcha rätt förpackningstyp till rätt ändamål, med ständigt fokus på såväl kostnadskontroll och lönsamhet som miljömässigt överlägsna lösningar.
Att skapa kostnadskontroll genom hela förpackningsledet omfattar allt från val av råvara till hur förpackningen utformas för en effektivare logistik samt inte minst hur den kan återanvändas eller återvinnas. All kunskap finns inom Nefab, som utvecklar och konstruerar nya förpackningslösningar vid Nefab Engineering Center i Runemo.
– Våra lösningar ska skapa mervärden för kunderna där rätt förpackning genererar större lönsamhet – och minskar miljöbelastningen. Vi kan leverera det vi lovar eftersom Nefab är en global koncern med ett mycket brett sortiment. Det finns i princip ingenting inom branschen som vi inte har sett, utvecklat eller testat, säger Hans Persson, vd för Nefab Production Runemo AB.

Skapar nya trender
Nefab följer inte nya trender utan är med och skapar dem. Multimaterialbaserade lösningar är ett exempel där Nefab sticker ut hakan med förpackningar som väger upp till 70 procent mindre än sina närmaste motsvarigheter på marknaden. För flygfrakt är det speciellt viktigt eftersom varje insparat kg innebär en märkbar besparing både kostnads- och miljömässigt.
Samtidigt är det viktigt att se till helheten. En förpackning med låg vikt ska vara lika robust och tåla samma påfrestningar som en med högre vikt. Förpackningarna ska även gå att stuva så att lastutrymmet maximeras. Allt detta vävs in i konstruktionsprocessen som Jens Buvik ansvarar för vid Nefab Engineering Center.
– Det är viktigt att komma ihåg att själva förpackningen är en ganska liten kostnad i logistikkedjan. Hantering, lastning, transport och lager är mycket tyngre moment rent kostnadsmässigt, men med rätt förpackningslösning kan alla led effektiviseras. Det är det vi menar med smarta totallösningar där vi ser till helheten och skapar förpackningar som verkligen kan spara tid, pengar och miljö, förklarar Buvik.

Ny nisch utvecklas från Runemo
För att underlätta konstruktionsarbetet använder Nefab GreenCALC, en metod för livscykelanalys som jämför olika förpackningsmaterial och transportslag. GreenCALC möjliggör analys från råvaruval till återvinning av uttjänta förpackningar. Nefab kan därför göra en komplett analys över en viss förpacknings miljöpåverkan redan innan den tillverkats.
– Vi är nog ganska ensamma om att göra den här typen av detaljerade analyser. De flesta leverantörer av förpackningar är miljöcertifierade, men vi vill ta ytterligare ett steg när det gäller utveckling av morgondagens hållbara förpackningslösningar, säger Hans Persson.
Designcentret i Runemo bistår ofta andra bolag inom Nefab-koncernen med konstruktion- och utvecklingstjänster. Därför har man nyligen investerat i ny laboratorieutrustning som säkerställer verifiering av mätvärden in-house.
Framöver kommer Nefab att testa nya lösningar, bland annat större och mer komplexa förpackningar på upp till 40 m3. Det är en ny nisch som utvecklas från Runemo för global spridning.