Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Modernt serviceföretag som stöttar i en föränderlig värld

Arvato Financial Solutions är en internationell aktör inom faktura- och inkassohantering. Företaget har en central roll i en föränderlig värld, och erbjuder stöd för både företag och konsumenter som vill uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det är något som verkligen behövs i en tid då snabblån och olika finansieringslösningar är enkla att få.

Arvato är kanske mest känt som ett inkassobolag, men verksamheten är så mycket mer. Det handlar framförallt om att skapa tillväxt och ökad lönsamhet för företag som tror på hållbar konsumtion. Uteblivna betalningar hotar lönsamheten i företag, och om det blir för många kan hela verksamheten stå på spel.

Serviceföretag hela vägen
Även om det finns en vilja hos de allra flesta företag och konsumenter att betala för varor man köpt så kan omständigheter uppstå som förhindrar det. Då kan Arvato hjälpa till att reda upp situationen till det bästa för alla parter.
– Vi är ett serviceföretag som hjälper både våra klienter och deras kunder. Vi kontaktar konsumenter vars betalning uteblivit och lägger upp betalplaner som fungerar baserat på den individuella betalningsförmågan. De allra flesta vi kontaktar vill få hjälp att ta sig ur en skuldsituation, att vi kan hjälpa dem känns viktigt och det är därför vi finns, förklarar Lena Leffler, HR-chef inom Arvato.
– Vi jobbar mycket med värderingsperspektiv och att stötta personalen i att ta bra beslut. Det är något som jag tror är mycket uppskattat bland såväl våra medarbetare som hos våra klienter, tillägger Lena Leffler.

Utökar verksamheten i nya lokaler
Som modernt serviceföretag är Arvato IT-orienterat. Artificiell intelligens används för att stötta beslutsprocessen och effektivisera det dagliga arbetet.
– Vi befinner oss i en tillväxtfas i Varberg och kommer att behöva anställa fler medarbetare framöver. Vi erbjuder utvecklande roller och en kreativ arbetsmiljö med digitala processer. För den som är intresserad av digitalisering och IT är detta ett guldläge. Vi har många andra värden, vi ser varandras arbetsinsatser och jobbar mycket med det sociala samspelet. Man ska trivas hos oss, då gör man ett bra jobb, understryker Lena Leffler.
Idag arbetar ungefär 180 personer på Arvato i Varberg, och för att möta framtiden har man utökat med ytterligare 50 arbetsplatser i nya lokaler som angränsar till befintliga. Inom det närmaste året kommer rekryteringar att ske inom flera olika områden och specialfunktioner som IT, ekonomi, produktutveckling och marknad bland annat.

Framtiden är digital
Arvato jobbar med intelligenta system som kräver smarta team.
– Vi kommer att satsa ännu mer på datadrivna beslut och på att digitalisera fler processer. Vi ska också bli mer tydliga i vår marknadsföring och i hur vi förmedlar vårt budskap. Vi strävar efter att jobba flexibelt utifrån våra klienters behov. Våra tekniska lösningar skapar en full value chain – från fakturering till inkasso. Det är vår styrka och vår stolthet, avslutar Lena Leffler.