Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Modig kommun vågar ta stora kliv

Hörby är den lilla kommunen med den stora visionen. Karin Kroon Gunnarsson, som ansvarar för frågor kring näringsliv och turism inom kommunen, beskriver Hörby som en modig kommun som vågar tänka nytt och satsa stort.

– I Hörby är vi inte störst, vi har inte flest invånare, företag eller störst vårdcentral, men vi arbetar ständigt på att förbättra villkoren för alla dem som är verksamma i vår region, säger Karin Kroon Gunnarsson inledningsvis.
Karin berättar att kommunen vågar satsa på ett toppmodernt Sportcenter, Hörbys första höghus, ett nytt kommunhus och Sveriges främsta arena för spontanidrott.
– Hörby kommun är en modig kommun. Det betyder att vi vågar, säger hon.
Vågar satsa på nytänkande projekt, innovativa IT lösningar, spännande byggsatsningar, annorlunda skolprojekt och nyskapande företagsidéer. I Hörby har som exempel två världsledande medicintekniska företag vuxit fram som ständigt utvecklas och skapar arbetstillfällen.

En superklättrare
År 2011 utsågs Hörby till årets komet och superklättrare i Svenskt Näringslivs årliga rankning
och kan stoltsera med en sjätte plats på listan över de mest företagsvänliga kommunerna i Skåne.
Hörby kommun har också ett rikt näringsliv med livskraftiga små och medelstora företag samt en levande handel med ett rikt utbud i hela kommunen.
– Hörby är av tradition en aktiv handelsort, bekräftar Karin Kroon Gunnarsson. Här finns ett expansivt näringsliv med över 1000 små och medelstora företag. I tätorten finns över 100 butiker och fackhandlare. Bilhandeln är också viktig i Hörby och hit färdas många för att ta del av det stora utbud av bilmärken som finns inom en lagom yta.

Besöksnäring som tillväxtmotor
För boende i Hörby är det aldrig långt till kommunens vackra och blandade natur. Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, butiker och bekvämligheter aldrig långt borta.
Detta gör kommunen attraktiv för turism och här satsas på utveckling av besöksnäringen som har potential att bli en tillväxtmotor och skapa många nya spännande företagsidéer.

Närhet till innovationscentra ger ökade möjligheter
Hörby är beläget mitt i Skåne inbäddat i ett böljande vackert varierat landskap med närhet till Lunds innovationsintensiva stadspuls. Det är en bygd som andas framtidstro, entreprenörskap och engagemang.
– Det strategiska läget mitt i Skåne med närhet till Lund, Malmö och Köpenhamn via E22 gör kommunen mycket attraktiv för etablering. Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund ger också många spännande möjligheter för företagarna i Hörby, berättar Karin Kroon Gunnarsson, och tillägger till sist att tillgång på attraktiv industrimark med skyltläge mot E22 ger möjlighet för fler nya och intressanta företagsetableringar i kommunen.