Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Möjligheter för fler att bo havsnära i Breared

Järngrinden och Mjöbäcks satsar tillsammans på en långsiktig utveckling av bostadsbeståndet i Varberg. Duon har redan byggt framgångsrika projekt i form av bostadsrätter i ett av Varbergs mest attraktiva och havsnära områden. Nu ser man fram emot en fortsatt utveckling med bostäder i olika upplåtelseformer.

I Breared i södra Varberg bor man mitt i ett öppet strandlandskap men samtidigt nära centrum. Kännetecknande för området är närhet till natur och rekreation baserat på det som naturen kan erbjuda med vandringsleder och cykelstråk omgivna av grönska. Och för att inte glömma en fantastisk havsutsikt som de boende kan njuta av året om.
Järngrinden och Mjöbäcks har byggt den första etappen i Brearedslyckan, omfattande 35 bostadsrätter med inflyttning förra sommaren. Andra etappen går även den mot färdigställande med planerad inflyttning i ytterligare 42 bostadsrätter nu i februari. De 77 lägenheterna erbjuder premiumboende i ett av Varbergs mest attraktiva områden – till en kostnad som passar många.

Värdefullt tillskott för Varberg
Med Brearedslyckan visar Mjöbäcks och Järngrinden att Varberg är attraktivt för investeringar och nästa projekt, Marmorlyckan, understryker duons tillväxtambitioner i Breared och Varberg. I Marmorlyckan vill man dessutom bygga för fler målgrupper.
– Den första etappen i Marmorlyckan byggs just nu, och omfattar tre punkthus varav ett är öronmärkt för trygghetsboende med hyresrätter och de andra två blir bostadsrätter för alla målgrupper, informerar Robin Cederqvist, projektansvarig på Järngrinden.
Det är QPG Arkitekter, som även ritat husen för Brearedslyckans två etapper, som hjälpt Järngrinden och Mjöbäcks kamma hem markanvisningen. Utöver punkthusen byggs även radhus i två etapper. I andra etappen blir det dessutom ett tillskott av bostadsrätter i parhus, samt ytterligare tre punkthus där alla lägenheter blir hyresrätter.
– Vi räknar med att komma igång med byggnationen av andra etappen redan innan sommaren. Ett tillskott av hyresrätter är precis vad Varberg behöver och det är också därför vi vill komma igång med byggnationen snabbt, säger Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks.
Hela Marmorlyckan blir ett öppet och grönt bostadsområde intill havet. Det planeras för generösa grönområden där de boende kan motionera, mötas och ta vara på naturens hälsofrämjande inverkan.

Vill vara med och utveckla Västerport
Samarbetet mellan Mjöbäcks och Järngrinden kommer att fortsätta under många år framåt. Redan nu deltar båda parterna tillsammans i en markanvisningstävling för att få vara med och utveckla Varbergs nya stadsdel Västerport.
– Vi har gått vidare från prekvalificeringstävlingen där vi tillsammans med tre andra exploatörer blivit tilldelade en markyta som vi nu tävlar om. Här tar vi hjälp av arkitekterna Kjellgren Kaminsky. Vi ser väldigt positivt på detta och hoppas och tror att vårt inlämnade prospekt ska ligga riktigt bra till framåt i tävlingen, säger Robin Cederqvist.