Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Möjligheter och utmaningar förenas i bostadsfrågan

Karlskrona har en stark inflyttning som å ena sidan är positiv för stadens attraktionskraft men som å andra sidan även utgör en av kommunens största utmaningar för framtiden. Bostadsfrågan är ständigt aktuell och i den nya planen för bostadsförsörjning ryms flera hundra nya bostäder.

Blekinge är Sveriges minsta län, men inte desto mindre med stora möjligheter. Det märks inte minst på utvecklingen i Karlskrona, som är en av landets snabbast växande residensstäder i relation till sin folkmängd.
Kommunen är knappast sen med att ge svar på tal – det har redan investerats stort i såväl nya bostadsområden som idrottshallar samt en ny hockeyarena bland annat. Bostadsbristen gör sig dock påmind för de flesta målgrupper.

400 nya bostäder till 2020
Karlskrona har ett premiumläge värt att tala om. Här finns även mycket kompetens samlad och staden är en av Sveriges mest ingenjörstäta. Bostadsbristen har länge varit en flaskhals för utveckling, men nu byggs den bort till stora delar. Och det är inga avlägsna projekt man talar om – byggnationen är redan igång på flera håll med allmännyttan i täten.
– Inom kommunen pågår ständigt ett intensivt arbete med att kartlägga nya områden för bostadsprojekt. Det kommunala bostadsbolaget ska bygga 400 nya lägenheter till 2021, och samtidigt satsar privata aktörer på flera håll, berättar kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Både city- och ytterområden
Det kommer högst sannolikt att bli en omvandling av Karlskrona som bostadsort. Bland aktuella projekt kan nämnas den stora utvecklingen av Pottholmen och av den mycket attraktiva Pantarholmen, där både Karlskronahem och privata aktörer har omfattande byggen på gång. Det kommunala bostadsbolaget bygger 75 nya lägenheter mitt på Pantarholmen.
– Extra spännande är att det även pågår utvecklingsprojekt i ytterområden. Pantarholmen ligger ju mitt i centrum, men det pågår flera andra bostadsprojekt i ytterområden som till exempel Lyckeby. Det är ingen överdrift att säga att vi ser positivt på Karlskronas framtid som bostadskommun, säger Carl-Martin Lanér.