Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Möjligheternas Hus ser möjligheter överallt

Återvinning och återbruk är mer än en trend. Att ta vara på naturens resurser på ett hållbart sätt är helt avgörande för att skapa goda förutsättningar för kommande generationer. I Emmaboda är det lätt att göra rätt tack vare Möjligheternas Hus. Här finns ett flertal hållbara verksamheter samlade och samtliga bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Möjligheternas Hus ansvarar för insamling av material via kommunens återvinningscentraler. Det är en viktig del av att hålla Emmaboda rent och snyggt, men spelar även en stor roll för människors möjligheter ekonomiskt och socialt.

Tar vara på resurser
En betydande del av det som lämnas in kan återanvändas och förädlas och säljs då i Möjligheternas Hus secondhandbutik. I butiken och på återvinningscentralen arbetar människor i arbetsträning eller andra åtgärdsprogram för att öka integration och sysselsättning i kommunen.
– Genom att ta vara på befintliga resurser sparar vi enorma mängder material och energi, och det finns dessutom pengar att tjäna på själva affären bakom återbruket. Det är självklart att vi ska ta vara på så mycket som möjligt och samtidigt skapa nya möjligheter för fler människor med en meningsfull sysselsättning, säger Fatima Sigurd, vd Möjligheternas Hus.

För Emmabodas framtid
Det rör sig om väldigt många olika yrkesroller som man kan få prova i Möjligheternas Hus. Även om arbetsmarknadsenheten har stängt sin verksamhet i Emmaboda så finns det möjligheter att få arbetsträning och annan arbetsrelaterad hjälp tack vare Möjligheternas Hus. Det anordnas till och med event kring jobbmatchning mellan arbetssökande och företag i kommunen, som sammanstrålar varannan vecka i Möjligheternas Hus.
– Idag har vi ett 30-tal anställda fördelade på samtliga verksamheter. Förutom det kommunala uppdraget har vi dessutom avtal med bland annat Försäkringskassan där vi sammantaget tar emot ytterligare över 50 deltagare som integreras i vår dagliga verksamhet, berättar Fatima Sigurd.
Utöver yrkesfärdighet och arbetsrelaterade kunskaper får deltagarna en rejäl skjuts framåt i form av förbättrat självförtroende, och det är nog den största insatsen man gör från Möjligheternas Hus. Därför är det ingen överdrift att säga att Möjligheternas Hus bidrar till alla aspekter av hållbarhet för Emmabodas framtid.