Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Mölndal Energi tror på fortsatt tillväxt med förnybart till alla

Det ska löna sig att göra rätt. Det tar Mölndal Energi fasta på och därför får alla elhandelskunder el från förnybara energikällor per automatik. På så vis har det kommunala energibolaget satt en hög standard redan från början för att uppnå visionen med Sveriges nöjdaste kunder. Att Mölndal Energi ökat från 20 000 elhandelskunder till över 120 000 på tre år bör också tala för sig själv.

Mölndal Energi har tre verksamhetsområden: fjärrvärme, elnät och elhandel. Starkast tillväxt märks inom det sistnämnda, det vill säga elhandel, där Mölndal Energi har kunder över hela Sverige. Affärsområdeschef Bernt-Erik Radesjö menar att de nya internetbaserade jämförelsetjänsterna har haft en stor inverkan på tillväxten och ser mycket positivt på den ökande användningen den här typen av tjänster.
– Det är framförallt under de senaste tre åren som vi sett en stark tillväxt. Antalet elhandelskunder har utökats från cirka 20 000 till över 120 000 och det omfattar till största delen privatkunder. Eftersom vi inte har uppsökande försäljning vet vi att den största tillväxten sker via de olika förmedlingstjänster som finns idag där privatpersoner får hjälp med sina elavtal.

Driver olika miljöprojekt
Det kommunalägda Mölndal Energi producerar el som genereras i det biobränsleeldade kraftvärmeverket som invigdes för fem år sedan. När kundernas behov överskrider produktionen i kraftvärmeverket, som även förser Mölndals stad med fjärrvärme, kompletteras leveransen med annan el som också kommer från 100 procent förnybara energikällor. Kunder som vill göra ännu mer för miljön kan välja Bra Miljöval-märkt el.
– För oss är det en självklarhet att bara erbjuda el från förnybara energikällor. Vi har dessutom startat andra projekt för att stärka hållbarhetsprägeln. Allt fler kunder vill bli egna elproducenter med hjälp av solceller och vi erbjuder oss då att köpa eventuellt överskott, som exempel. Vi medverkar även i olika miljöprojekt både lokalt och nationellt, informerar Bernt-Erik Radesjö.
Ett färskt exempel är ålprojektet i Kvarnbyforsen. Tack vare att en del av intäkterna från Bra Miljöval-märkt el avsätts till olika miljöprojekt kan Mölndal Energi bidra till att ålen nu kan ta sig till och från Sargassohavet nordost om Kuba till sjöar i Mölndal där de växer till sig i cirka 20 år innan de vandrar tillbaka. Det finns fler liknande exempel och på Mölndal Energi är man fortsatt lyhörda inför nya spännande projekt.

Går en ljus framtid till mötes
Hög kundnöjdhet är också något man arbetar med kontinuerligt på Mölndal Energi, ett engagemang som uppenbarligen lönar sig med tanke på att företaget fått flera utmärkelser under årens lopp för bästa telefoni och kundservice.
– Naturligvis är vi stolta över utmärkelserna, men vårt arbete slutar inte där. Vi kommer alltid att sträva efter att bli ännu bättre i enlighet med vår vision som bygger på att ha Sveriges nöjdaste kunder. Kundnöjdhet är något som måste underhållas hela tiden, säger Bernt-Erik Radesjö, som avslutar med att ge ett framtidsperspektiv:
– Vi har redan positionerat oss i framkant genom att alla privatkunder får förnybar energi per automatik. Vi gör kontinuerliga investeringar för att minska vår egen miljöpåverkan och det vill vi även sprida till våra kunder. Vi går en ljus framtid till mötes där vi räknar med en fortsatt tillväxt inom elhandel. Dessutom, mot bakgrund av de kraftiga investeringar som sker i Mölndals stad med nybyggnationer av både bostäder och verksamhetslokaler, kommer vi att få fullt upp då i princip alla nya fastigheter ska anslutas till fjärrvärme.