Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mölndalsbostäder greppar social hållbarhet

Mölndal har blivit Göteborgsregionens nya skyltfönster för hållbart byggande. Mölndalsbostäder arbetar med förtätning i centrala Mölndal och utveckling av norra delen av Mölndals centrum. Mölndalsbostäder klarar och siktar på att bygga minst 60 nya lägenheter per år. Samtliga ska klassas enligt den svenska standarden Miljöklassad Byggnad.

Mölndal är en av Göteborgsregionens mest eftertraktade boendekommuner. Varje nybyggd hyresrätt har flera sökande. Mölndal kombinerar småstadskänsla med närhet till Göteborgs kompletta utbud, man kan säga att Mölndal är lite som en stad i staden och det lockar många till kommunen.
Mölndalsbostäder har byggt och förvaltat bostäder, kommersiella lokaler och förskolor i Mölndal sedan 1940-talet. Ambitionen har alltid varit ett långsiktigt ägande. Nu satsar Mölndalsbostäder på hållbarhet ur alla perspektiv med nybyggnation i kommunens centrala delar för ökad integration där de nya bostadsområdena präglas av mångfald och en hållbar livsstil. Den hållbara utvecklingen har fått en rejäl skjuts i Mölndal.

Satsar på ungdomar
Mölndalsbostäder har ett intensivt energiarbete där målet är att minska energianvändningen med 20 procent till 2016. Alla nya hyresrätter certifieras enligt Miljöklassad Byggnad nivå Silver. En ny förskola i närheten av Stensjön i östra Mölndal når nivå Guld.
– Vi har redan uppnått SABO:s mål för Skåneinitiativet och har satt egna tuffare mål än de som SABO fastställt. Det känns oerhört bra att kunna bidra till en hållbar stad, vi kallar oss samhällsbyggare och då måste vi också ta ansvar för sociala frågor i Mölndal. Det ligger i linje med våra ägares direktiv om att utveckla Mölndal som attraktiv och hållbar stad, förklarar Sven Gustavsson, som är kvalitets- och miljöansvarig på det kommunala bostadsbolaget.
En del av arbetet kring den sociala hållbarheten märks i Mölndalsbostäders initiativ med Ungdomsteamet. Ungdomar anställs under ett års tid och får då prova på olika arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel. Några får därefter fast anställning, andra väljer att vidareutbilda sig.
– Vi gör detta för att stärka våra ungdomar. De behöver arbetslivserfarenhet för att kunna gå vidare på arbetsmarknaden, och det ser vi till att de får. Det stärker också självförtroendet hos ungdomarna, som får en helt annan syn på arbete och livsstil hos oss. Detta anser vi är hållbarhet, om något, säger Mölndalsbostäders VD Dennis Bucht med eftertryck.

Stor efterfrågan på trygghetsboende
Mölndalsbostäder utvecklar boenden för livets alla skeden. Detta är också en del av hållbarhetsperspektivet. Trygghetsboende är ett viktigt inslag i verksamheten där man nu planerar att förstärka beståndet riktat till denna målgrupp med nybyggnation i Toltorpsdalen.
– Att bygga trygghetsboende är ett naturligt steg. Om cirka tio år kommer demografin i Mölndal kräva fler anpassade boenden, då ligger vi steget före genom att vi satsar på det redan nu. Vi planerar att bygga 70 nya lägenheter inom ramarna för trygghetsboende i Toltorpsdalen. Vi har redan fått över 200 ansökningar vilket visar på en stor efterfrågan redan nu, berättar byggchef Krister Johansson. Vår ambition är att bygga detta kategoriboende i flera av våra stadsdelar. Vi har bland annat sökt markanvisning för detta ändamål i Lindome centrum.

Social hållbarhet en lönsam investering
Mölndalsbostäders vision är att vara en bättre värd i Mölndal. Hyresgästerna involveras i utvecklingsarbetet och får komma med synpunkter på förbättringar.
– Långsiktig hållbarhet förutsätter att vi lyssnar på våra hyresgäster – och vår personal. Nöjda medarbetare är sällan sjukskrivna. Det var en engagerad medarbetare som föreslog att vi skulle satsa på ungdomar och det har visat sig vara en mycket bra investering, både för oss och för ungdomarna. Att värna om miljön är viktigt, men att värna om sociala värden är minst lika viktigt, poängterar marknadsansvarig Susanne Höjer.
Mölndalsbostäder har bevisat att det går att kombinera hållbarhet ur flera perspektiv.