Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Morgondagens energilösningar tillverkas i Ronneby

Gustav de Lavals uppfinning att skilja grädde från mjölk har på 130 år utvecklats till en global mångmiljardaffär. Idag, då omvärlden allt mer fokuserar på sätt att spara energi och skydda miljön är Alfa Lavals produkter i högsta grad aktuella. Det handlar om att kunna rena vatten, reducera koldioxidutsläpp, minska vatten- och energiförbrukning samt värma, kyla, separera och transportera livsmedel.

Företagets tillgänglighet, flexibilitet och leveranssäkerhet har bidragit till att Alfa Laval idag har kunder över hela världen. Med ca 16 000 medarbetare globalt har Alfa Laval en stark organisation som utvecklar och säljer dagens och morgondagens miljötekniklösningar.

Alfa Laval har 37 större produktionsenheter runt om i världen, en av dem ligger i Ronneby.
Här produceras både kompletta värmesystem och skräddarsydda kopparlödda och rostfria värmeväxlare med sammantaget över 50 olika applikationsområden, bl a för luftkonditionering och fjärrvärmenätverk.

Kvalitet och kostnadseffektivitet – hur funkar det?
I Ronneby finns en stark verkstadsteknisk tradition. De produkter som Alfa Laval tillverkar här säljs över hela världen, vilket naturligtvis ställer ökade krav på anpassning till olika kundkrav som skiftar från land till land.

En del kunder köper större volymer och är framförallt intresserade av en effektiv produktion och stabila leveranser. Av denna anledning tillverkas de flesta av dessa produkter i större batcher i sk. volyms- eller högvolymsflöden, med en högre automationsgrad.
Från andra kunder är kraven större på flexibilitet och kort ledtid, vilket innebär att dessa produkter till stor del produceras i ett flexibelt lågvolymsflöde med mer manuella moment.
En del av produkterna är standardvarianter för många applikationer, och dessa säljs direkt via ett färdigvarulager.

– Våra främsta konkurrensfördelar är produkternas design och funktion, säger Anders Björnsson, platschef i Ronneby, utöver det kan vi leverera på flera olika sätt med korta ledtider. Det gör oss till en av världens främsta tillverkare av flexibla kopparlödda och rostfria värmeväxlare, fortsätter Björnsson.

Fokus på arbetsmiljö och effektiv produktion
Förutom 270 arbetstillfällen i Ronneby så tillför Alfa Laval även en stark kompetens som bidrar till att hålla en hög verkstadsteknisk nivå inom regionen. Företaget sysselsätter också ett antal lokala underleverantörer och bidrar med utveckling för den regionala industrin.
– Vi befinner oss i teknikens framkant och arbetar med högteknologiska processer. Men teknik är ingenting utan människorna som utvecklar och arbetar med den. Vi driver därför ett systematiskt arbetsmiljöarbete och är certifierade enligt OHSAS 18000, säger Anders Björnsson.

Produktionen styrs av företagets övergripande produktionssystem vilket innefattar tydliga rollbeskrivningar, arbetssätt och verktyg för att driva produktionen enligt principerna för lean manufacturing. Systemet tydliggör också den prioriteringsordning som gäller i allt beslutsfattande. Säkerhet, Kvalitet, Leverans och Kostnad är de prioriteringar som gäller i fallande ordning, och som styr det dagliga arbetet.

– Vårt produktionssystem ger oss en struktur och verktyg att prioritera vårt förbättringsarbete på rätt sätt, såväl på avdelningsnivå som för större övergripande förbättringsprojekt. Dessa prioriteringar bidrar till att göra oss konkurrenskraftiga på lång sikt, säger Anders Björnsson.

Allt handlar om energieffektivitet
Kopparlödda värmeväxlare utgör fortfarande den största produktgruppen som tillverkas i Ronneby, men den främsta utvecklingen sker nu inom området rostfria värmeväxlare. Alfa Laval är ensamma om att kunna producera en värmeväxlare helt i 100 procent rostfritt stål. De patenterade rostfria värmeväxlarna används överallt där det råder stränga krav gällande utfällning, koppar ger som bekant ofta utfällningar som i vissa miljöer inte kan accepteras. Vissa länder har också som standardkrav att enbart använda kopparfria värmeväxlare.
– Vi har en stark utvecklingsavdelning som levererar uppgraderade system hela tiden, det gäller alla våra produkter. För vår typ av värmeväxlare finns ett stort antal applikationsområden, vi har delat in de olika tillämpningarna i tre huvudområden: Air Conditioning, Residental Heating och Industrial, berättar Jörgen Kjellson, Key Account Manager.

Det första området omfattar luftkonditioneringsaggregat. Det andra är produkter till värmepumpstillverkare och leverantörer av kompletta fjärrvärmesystem. Just fjärrvärme är intressant – genom sitt processkunnande och breda produktportfölj levererar Alfa Laval också lösningar som tar hand om spillvärme från industrin och omvandlar den till värme för fjärrvärmenätet. I Ronneby tillverkas de fjärrvärmecentraler som i slutänden distribuerar och värmer både privata bostäder, kontor och andra typer av fastigheter. Det sista området, Industrial, är brett och omfattar industriella lösningar för mycket stora aggregat, exempelvis kan det handla om oljekylning i vindkraftverk. Gemensamt för samtliga områden är att det handlar om skräddarsydda lösningar inom energiområdet.
– I princip allt vi gör, alla nya innovationer som utvecklas här i Ronneby, har med energieffektivisering att göra. Om vi kan utveckla energismarta lösningar har vi också tryggat vår framtid som konkurrenskraftigt företag. Marknaden efterfrågar energieffektivitet, och vi har lösningarna, förklarar Jörgen Kjellson.

Fakta om Alfa Laval
Alfa Laval grundades 1883 av Gustav de Laval och bygger idag på tre nyckelteknologier – värmeöverföring, separering och flödeshantering – med en världsledande position inom samtliga tre områden. Företaget har kunder på mer än 100 nationella marknader och har egna säljbolag i 50 länder. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2011 en omsättning på cirka 28,6 miljarder kronor och 16 000 anställda. Det internationella huvudkontoret finns i Lund.