Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Möt framtidens hållbara Göteborg

Vision Älvstaden inklusive Centralstationens omvandling och utvecklandet av RegionCity, Frihamnens förvandling till framtidens moderna bostads- och kontorsområde samt Backaplans omdanande ansiktslyft – samtliga är delar av en helhet där Göteborg utvecklas till en mer hållbar och tätare stad med kortare avstånd.

Det finns betydligt fler projekt i pipelinen än de som redan nämnts. Mitt i utvecklingsarbetet står Business Region Göteborg, BRG, som en samlingskraft med Göteborgsregionens bredaste kontaktnät. När nya mötesplatser skapas, som det bland annat planeras för i Frihamnen och Centralenområdet, är BRG snabbt på plats för att marknadsföra nya utvecklingsmöjligheter.

Nya arenor för samverkan
BRG kan alla vägar in till Göteborgsregionen. Och som stad går Göteborg mot en mycket spännande framtid, men samtidigt även mot nya utmaningar där staden måste bli ännu mer hållbar med utrymme för fler gröna lösningar.
– Vi ser fram emot det stora näringslivsevenemanget som planeras i samband med Volvo Ocean Race nu i sommar. Att skapa en mötesplats för evenemanget i Frihamnen är strategiskt, det kommer att bli en stor ansamling av människor från hela världen och med det presenteras mycket stora möjligheter för det regionala näringslivet, berättar Roger Strömberg, chef för etablerings- och investeringsavdelningen, BRG.
Frihamnen kommer att inhysa jubileumsparken som byggs inför stadens 400-årsjubileum 2021. Det blir en central mötesplats som kommer att vidareutvecklas även efter jubileet. För näringslivet betyder det ytterligare en arena för samverkan och för regionen ytterligare ett starkt varumärke.

Starka miljöer ska vidareutvecklas
Göteborg har länge varit en samlingsplats för svensk fordonsindustri. Arvet har sedermera utvecklats till ett kluster för framtidens hållbara transporter och nya logistiklösningar. Här samverkar aktörer från såväl akademin som företagsvärlden för att tillsammans frambringa framtidens hållbara lösningar. Många projekt har en stark anknytning till Lindholmen Science Park, Chalmers och Göteborgs universitet.
Via Lindholmen Science Park knyts nya kontakter och det är något som Roger Strömberg gärna lyfter när han talar om Göteborg inför en internationell publik. Han är inte heller sen att poängtera Sahlgrenska Science Parks positiva inverkan på Göteborg som utvecklingscentrum för nya läkemedel, ny medicinteknik och nya vårdmodeller.
– Vi har flera mycket starka miljöer som kan utvecklas ännu mer. Nu gäller det att vi kan visa att vi har handlingskraft och resurser för att genomföra större förändringar som kommer att påverka hela regionen, fortsätter Roger Strömberg, som själv varit med om många stora etableringar i Göteborg då bland annat AstraZeneca flyttade en stor del av sin utvecklingsverksamhet till Mölndal och Esab genomförde en liknande satsning på Lindholmen.

Utveckling kräver fler bostäder
I samband med den stundande debatten gällande bostadsbristen i Sverige har en handfull områden i Göteborgsregionen lyfts som representanter för framtidens hållbara bostadsområden. Roger Strömberg nämner Krokslätt i Mölndal, Kongahälla i Kungälv samt Kvillebäcken på Hisingen. Det är organisationen Hållbara städer som driver på utvecklingen, men regionens politiker stöttar genom att lyfta debatten.
– Om Göteborgsregionen ska klara en fortsatt expansion med fler invånare och ännu fler företag så måste det finnas utrymme för att växa. Vi vill naturligtvis att fler företag ska välja regionen, men då måste det också finnas bostäder så det räcker. Det måste dessutom finnas många olika typer av bostäder så att det råder frihet att välja. Det ska vi också verka för från vår sida, säger Roger Strömberg.