Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Möt Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun sedan 2019

-Det har varit ett intressant, intensivt och roligt år! Jag visste att det var ett krävande uppdrag med mycket nytt att sätta mig in i.

Vilka största styrkor har Emmaboda?
-Möjlighet till en god kompetensförsörjning. Det geografiskt centrala läget mellan Växjö, Kalmar och Karlskrona möjliggör för medarbetare att pendla till Emmaboda. Samtidigt är Emmaboda som bostadsort en ypperligt välplacerad förort till dessa tre städer och dess omnejd. Ca 35 minuter till tre Residensstäder med tåget. Kan man tänka sig en timme i bil så får man också med Vetlanda.

Vad betyder satsningen på fiberbredband för kommunen?
En möjlighet att bedriva näringsverksamhet i HELA kommunen. Ett modernt nät med god driftsäkerhet utöver det. Möjlighet att jobba hemifrån för många, vilket minskar behovet av att pendla. Nästa år är vi klara med utbyggnaden.

Beskriv de satsningar som gjorts 2019.
-Under 2019 har jag som Kommunstyrelsens ordförande lagt stort fokus på samtal med näringslivet. Målet är att få till en dialog och en förståelse av vilka som är näringslivets prioriterade behov.
-Kommunen har investerat i tillbyggnad av bland annat Johansfors skola, vilket säkrar en god skolmiljö i norra kommundelen för lång tid framöver. Investeringar har också gjorts i Bjurbäcksskolan F-6 (Emmaboda) och i köp av mark för anläggande av skid-/strövområde strax norr om centralorten. Vi är just i färd med att anlägga och planlägga ett industriområde strax öster om Emmaboda/Lindås.

Hur mår våra företag?
Min uppfattning är att företagen överlag mår rätt så bra. Det finns ett behov av personal, och det ser jag som ett tecken på att verksamheterna rullar på.

Största utmaningen i närtid?
– Inom området kommun /företag är en av de större utmaningarna att bygga tillit och ömsesidig respekt. Kommunen jobbar på det, vi från politiken prioriterar ämnet, men det är en lång väg att gå.
-Vår ständigt återkommande utmaning är att få till ett större bostadsbyggande. Vi ser ett ökat intresse för tomter för bostadsändamål, samtidigt som det kommunala bostadsbolaget satsar på ett nytt sexvåningshus i centrum. Samtidigt söker vi privata aktörer som kan tänkas vilja investera i bostäder i Emmaboda.

Kan du nämna några satsningar som ska göras 2020?
-Vi har för avsikt att renovera Bjurbäcksskolan 7-9 och att få fart på utbyggnaden av gång- och cykelvägar. 2020 slutför vi satsningen på fiberbredband.