Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Möt något som världen aldrig tidigare upplevt

Tänk dig en virtuell värld där du kan röra dig fritt helt utan hjälp av tangentbord eller annan teknisk styrning. Du upplever den virtuella världens ytor och förändringar precis som i verkligheten. Du förflyttar dig med egen kraft, det vill säga genom att gå, springa, hoppa eller krypa – vad som än är nödvändigt beroende på simuleringens karaktär. Det här är inte en avlägsen framtidsdröm – tekniken finns redan och den har utvecklats närmare än du kan ana.

Nystartade MSE Omnifinity AB i Älmhult utvecklar virtuella och interaktiva miljöer för verklighetsbaserad simulering. Under 2014 lanserades det första systemet, Omnideck 6, för simulering av övningsterräng i militära sammanhang. Fokus är först och främst på infanteri, det vill säga markbaserade militära funktioner.
– Det finns redan gott om riktigt bra flygsimulatorer för piloter med tillämpning såväl inom det militära som inom det civila flyget. Vi ville göra något nytt för att lyfta de markburna soldaternas roll och fokusera på deras träningsbehov. Samtidigt kan alla typer av miljöer simuleras i vårt system även om vi nu till att börja med fokuserar på militära tillämpningar, berättar försäljningschef Richard Guilfoyle inledningsvis.

Intresset väcktes över en natt
Utvecklingen av Omnideck 6 började som ett sidospår inom moderbolaget MSE Engineering för ungefär fyra år sedan. MSE Engineering har utvecklat simulatorsystem för träning inom det militära samt för civila applikationer sedan 1988. Efter drygt 25 år i branschen kände företagets grundare Micael Schmitz ett stort behov av att utveckla ny teknik och hårdvara för att så naturligt som möjligt kunna röra sig genom simulerade miljöer.
Idén till Omnideck 6 föddes ur ett konkret behov där infanteriet, precis som flygvapnet, behöver simulera mer verklighetsbaserade träningsmiljöer. Miljöer där soldaterna inte är begränsade av tekniken utan där tekniken istället öppnar nya möjligheter för att uppleva saker man aldrig tidigare sett i virtuella miljöer.
– Vi har lyckats skapa något som världen aldrig tidigare har upplevt, fortsätter Richard. Under prototypfasen blev vi kontaktade av representanter från brittiska Channel 5 och The Gadget Show som ville utveckla vårt system som en ny spelmiljö, ”The Ultimate Battlefield 3” – och i samband med det väcktes intresset från hela världen över en natt, mer eller mindre. Det här var för över två år sedan och vi får fortfarande förfrågningar varje vecka med anknytning till detta.

Framtidens teknik är redan här
Idag finns Omnideck 6 som fullskalig testmiljö och under året väntas en mer omfattande marknadsintroduktion, enligt vd Daniel Hopstadius.
– Vårt system kan ses som början på ett stort teknikskifte inom den virtuella branschen. Det utgör ett revolutionerande steg för hur vi ser på vår omgivning och på våra möjligheter att skapa nya miljöer för verklighetsbaserade upplevelser. Systemet interagerar med alla mänskliga sinnen som talar om för oss att vi verkligen är där, på riktigt, förklarar Daniel.
På en avslutande fråga om huruvida världen är redo för tekniken svarar Richard och Daniel unisont:
– Vi ser enorma utvecklingsmöjligheter med tekniken, det finns egentligen inga begränsningar i vad vi kan simulera. Till att börja med fokuserar vi på militära tillämpningar men med samma teknik är det möjligt att simulera alla typer av träningsmiljöer och upplevelser. Vi tror också att det här är en naturlig utveckling för framtidens interaktiva spelmiljöer. Omnideck 6 är ett bevis på att framtidens teknik redan är här.