Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Multidisciplinära funktionsleveranser är ett växande styrkeområde för ÅF i Sundsvall

ÅF är en internationellt ledande svensk teknikkonsult med ca 5000 anställda. Basen finns i Europa, men ÅF har kunder världen över. Verksamheten växer inom flera områden i takt med nya samhällsbyggnadsprojekt, ÅF befinner sig i ständig förändring med växande rekryteringsbehov inom ett flertal kunskapsområden. Vattenkraft har länge varit ett framträdande område för ÅF, och nu förstärks kompetensen ytterligare i Sundsvall då man axlar ett nytt projekt tillsammans med kollegor från andra ÅF-kontor.

ÅF har under de senaste 100 åren samlat på sig branschens största erfarenhetsbank med kunskap inom samtliga samhällsbyggarmoment. Det sammanfattas i devisen Innovation by Experience och genomsyrar allt arbete inom ÅFs samtliga divisioner och subdivisioner. ÅF är organiserat i de fyra huvuddivisionerna International, Industry, Infrastructure och Technology, ofta integreras kompetens från flera divisioner i samma projekt vilket också bidrar till att stärka synergin mellan både divisioner och olika ÅF-kontor.

Sundsvall på bred front med industriella projekt
ÅF har en ledande position inom processteknik, automation, industriell IT, elkraft samt mekanisk engineering.
– En viktig framgångsfaktor är vår långa och breda erfarenhet som gör att vi kan möta kundernas behov på ett snabbt och effektivt sätt. Kunderna finns inom i stort sett alla industrisektorer och vi har en särskilt stark ställning inom Kärnkraft, Energi, Läkemedel, Process och Skogsindustrin. Typiska uppdrag kan vara att kunden vill modernisera och effektivisera en produktionsprocess eller anläggning, bygga ut sin kapacitet eller skaffa en helt ny produktionslinje. Förbättringspotentialen i dessa processer kan vara betydande och därför finns det också goda vinstmöjligheter för våra kunder, berättar Kenneth Johansson, ÅF Sundsvall.
 
Nya tag för vattenkraften vid ÅF Sundsvall
Vattenkraft är ett område där ÅF är expanderat kraftigt i Sundsvall det senaste året.
– Vi är nu en betydande aktör i vattenkraftområdet och har nyligen offererat projektering av en helt ny kraftstation till en av landets stora vattenkraftägare. Tillsammans med kollegor i bl.a. Stockholm och Malmö hoppas vi få denna för oss betydelse fulla order som skulle bli ett genombrott när det gäller större projekteringar. Möjligheten att delta vid förnyelse av en hel kraftstation innebär en intressant utmaning och bekräftar att våra beställare räknar oss som en av de stora aktörerna inom området, berättar Jan Grelsson, sektionschef ÅF Hydro Power i Sundsvall.
Ett projekt av denna typ förenar flera olika discipliner och innehåller frågor inom flera fackområden som exempelvis hydraulik, geologi, betongkonstruktion, automation, styrsystem, elkraft samt VVS. Om uppdraget blir verklighet så har ÅF Vattenkraft tagit ett stort steg i rätt riktning att bli Sveriges ledande vattenkraftkonsult.

ÅF projekterar Bomhus Energis nya anläggning
I ett samarbete mellan Korsnäs AB och Gävle Energi AB genomförs mycket omfattande investeringar i det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB, miljardinvesteringar som ska generera tillväxt för alla parter. Bomhus Energi får en ny biopanna på 150 MW och en turbin på 92 MW belägen på Korsnäs industriområde. Syftet med investeringarna är att från år 2013 säkra leverans av miljövänlig el och ånga till Korsnäs fabrik i Gävle samt fjärrvärme till Gävle Energis kunder.
– Vi har flera projekt med stark miljöprofil och inriktning på hållbar energikonsumtion. Samarbetet med Bomhus Energi involverar flera aktörer i regionen, det är ett stort projekt som omfattar mycket resurser och människor. Detta är typiskt för ÅF, att vara involverade i de allra största samhällsprojekten med krav på teknisk kompetens, säkerhet och leveranstrygghet, säger Kenneth Johansson.
ÅF har totalansvar för projekteringen av den nya anläggningen som ska tas i full drift första halvan av 2013.

Malin Selin – gott föredöme för projektledare
Malin Selin är en av få kvinnliga IPMA-certifierade projektledare på B-nivå. Trots att ÅF arbetar aktivt med att få in fler kvinnor i ledande positioner är det en utmaning. Branschen är fortfarande starkt mansdominerad men det finns tydliga tecken på att fler kvinnor nu söker sig till det tekniska – här finns ett stort rekryteringsbehov och goda utvecklingsmöjligheter för den som vill och vågar satsa, menar Malin Selin, som arbetar på ÅF i Sundsvall.
Med bakgrund som maskiningenjör och lång erfarenhet från maskinsäkerhetsprojekt axlar Malin nya utmaningar som certifierad projektledare, bl. a. på uppdrag av sin förre arbetsgivare Imerys Mineral AB. För att få en certifiering på B- eller C-nivå krävs att man först drivit igenom ett antal projekt genom samtliga faser, man behöver aktivt reflektera över sin egen ledningsinsats i projekten.
– Certifieringen är en del av en större bild. Inom ÅF vill vi gärna ha helhetsåtaganden och stå för hela projektorganisationen för våra kunder, då krävs det fulländad spetskompetens. Certifierade projektledare ger kunden trygghet, vi har den kompetens som krävs och efterfrågas. Samtidigt satsar ÅF på sina medarbetare, certifieringen är ett karriärsteg som leder till vidareutveckling, förklarar Malin Selin.