Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mycket arbete bakom kulisserna för att vardagen ska fungera

Ronneby Miljö & Teknik AB är en vardagshjälte som inte gör så mycket väsen av sig men som berör alla som lever och verkar i Ronneby. Det kommunala bolaget ser nämligen till att den grundläggande infrastrukturen för el, vatten och avlopp samt bredband fungerar optimalt och utan avbrott.

Utöver all infrastruktur under mark såsom elnät, vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av fiberoptiskt bredband, tillgodoser Ronneby Miljö & Teknik ett stort samhällskritiskt behov genom att samla in och ta vara på hushållsavfallet som i mesta möjliga mån sorteras och återvinns. Med andra ord – man ser till att vardagen fungerar så smidigt som möjligt med hög beredskap inom alla områden.
– Eventuella avbrott blir snabbt märkbara i vår bransch och därför har vi beredskap dygnet runt för fyra av våra fem affärsområden, bekräftar Peter Berglin, vd.
Även om det rör sig om väldigt få avbrott per år så strävar man efter ständiga förbättringar enligt nollvisionen inom Ronneby Miljö & Teknik.
– Ronnebys företag och invånare ska kunna känna sig trygga och kunna lita på en avvikelsefri leverans dygnet runt, årets alla dagar. För att uppnå en sådan vision krävs väldigt mycket planering och arbete bakom kulisserna, fortsätter Peter Berglin.

Fossilbränslefri kommun
Vid sidan av det omfattande arbetet med att bygga ut och underhålla Ronnebys samhällskritiska infrastruktur har Ronneby Miljö & Teknik även ett stort ansvar för att kommunen ska uppnå sina hållbarhetsmål.
I den nya strategiplanen för 2017 – 2030 står det att Ronneby Miljö & Teknik med dotterbolag ska ligga i utvecklingens framkant och bidra till en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun. Det pågår flera olika projekt som ska styra verksamheten mot målet.
Ett exempel är värmeförsörjningen i kommunen. Tack vare stora satsningar inom fjärrvärmeområdet kan Ronneby redan idag stoltsera med en näst intill fossilfri värmeproduktion och en relativt hög anslutningsgrad för fjärrvärme.
– Den minimala förbrukningen av fossil olja i fjärrvärmeproduktionen sker enbart under årets kallaste dagar men kommer snart att fasas ut helt eftersom vi kommer att gå över till bioolja istället. Det är en satsning vi kan göra utan att behöva bygga om fjärrvärmeverket i centrala Ronneby, upplyser Peter Berglin.
Fjärrvärme är en mycket hållbar och pålitlig värmekälla. Efteranslutningsgraden behöver öka i Ronneby och här kommer Ronneby Miljö & Teknik att inleda ett förbättringsarbete inom kort. Målet är att ansluta så många nybyggda fastigheter som möjligt och samtidigt jobba mer med efteranslutningarna.

Krävs mer är fjärrvärme
Det är emellertid inte bara en högre anslutningsgrad och fossilfri produktion inom fjärrvärmenätet som kommer att vara avgörande för Ronnebys hållbara omställning. Ett gediget arbete pågår inom alla affärsområden för att nå målet.
Bland aktuella satsningar kan nämnas projekt inom elnät för minskade nätförluster, inom VA för att effektivisera dagvattenhanteringen, inom renhållning för att minimera uppkomsten av avfall samt inom fiberutbyggnad för att trygga Ronnebys möjligheter för boende och företagande.