Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mycket bra utgångsläge i Kopparlunden

Nyfosa är en aktör på uppgång. Företaget äger och förvaltar cirka 75 000 kvadratmeter i Västerås, det är fastigheter med mycket attraktiva lägen, bland annat i expansiva Kopparlunden.

Centralt i Va?stera?s ligger Kopparlunden, en anrik industrimiljo? fra?n fo?rra sekelskiftet som nu sta?r info?r omvandling. Kopparlunden ska under de kommande a?ren omvandlas till en ta?t, levande och attraktiv stadsdel da?r nya byggnader, gator, park- och ga?rdsrum ska tillfo?ras pa? ett respektfullt sa?tt.

Utrymme för utveckling
Kopparlunden kommer att utvecklas enligt fyra detaljplaner och för tre av dessa väntar marknadens aktörer nu på byggrätter. Nyfosa äger två fastigheter med högt kulturvärde om totalt 36.000 kvadratmeter inom det område som omfattas av detaljplanerna Mitt och Syd.
I Nyfosas fastigheter, Verkstaden 6 samt Verkstaden 8, finns utrymme för utveckling samtidigt som kulturvärdet i fastigheterna bevaras. I pågående planläggning föreslås en påbyggnad av Verkstaden 8, Arvidverkstaden samt nya stadskvarter för bostäder och centrumbebyggelse (handel, verksamheter och samhällsservice). Fokus för arbetet är att skapa en ny levande stadsdel samt utveckla områdets befintliga kulturmiljövärden.
– I Kopparlunden finns ett stort bevarandevärde just i våra fastigheter, men en del kringliggande bebyggelse ändras och nytt kommer att byggas av andra aktörer i nära anslutning till vårt bestånd. I dagsläget är vi främst intresserade av att utveckla våra befintliga fastigheter i Kopparlunden, säger Dick Säfström, regionansvarig på Nyfosa med ansvar för bland annat Västerås.

Mycket bra utgångsläge
Västerås stadskärna växer och Kopparlunden kommer allt närmare city. Området ligger nära centralstationen och det attraktiva läget, med bra kommunikationer och hög tillgänglighet, gör att många vill etablera sig där. I dagsläget finns inga bostäder i området men det finns flera aktörer som vill bygga både hyresrätter och bostadsrätter.
– Våra lokaler i Kopparlunden är helt uthyrda, men om vi kan förverkliga idén om att bygga på ytterligare våningsplan kommer vi att kunna erbjuda nya ytor i ett av stadens bästa lägen, konstaterar Dick Säfström.
Nyfosas framtid i Västerås ser ytterst spännande ut. Som en av stadens aktörer har Nyfosa i Kopparlunden ett mycket bra utgångsläge för att skapa tillväxt i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.