Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Mycket mer än elitfotboll för IK Sirius Fotbollsklubb

För IK Sirius Fotbollsklubb handlar fotboll om mycket mer än just fotboll. Det handlar om att skapa engagemang och gemenskap kring ett stort intresse och ur det generera nya kontakter och socialt umgänge. Alla idrotter bygger på disciplin och ansvar, många kräver lagarbete och samtliga utvecklar självkänslan. För att förstärka det positiva med fotboll har IK Sirius Fotbollsklubb startat Gränslös Fotboll, ett initiativ för ungdomar som får träffas några gånger i veckan och spela fotboll utan krav.

Gränslös Fotboll är en samhällsinsats för att främja hälsa och bidra till en ökad livskvalitet för ungdomar i så kallade resurssvaga områden. Initiativet startade med Nattfotbollen i idrottshallen i Gottsunda men konceptet har vidareutvecklats med både Ronjabollen för tjejer samt Fyrisbollen för ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning.
– Om vi ska få med oss Uppsala som stad så måste vi göra mycket mer än att enbart spela elitfotboll och då såg vi en stor potential med Gränslös Fotboll. Idag är det en central del av vår verksamhet och vi ser även till att involvera andra aktörer inom både näringslivet och det offentliga, förklarar IK Sirius vd Ola Andersson.

Storskaligt integrationsprojekt
För ungdomar i Gottsunda betyder klubbens engagemang via Gränslös Fotboll väldigt mycket. De har fått en ny fritidsgård i form av träningshallen som öppnas speciellt för Nattfotbollen, Ronjabollen och Fyrisbollen. Initiativet riktar sig inte i första hand till ungdomar som redan spelar fotboll, de är ofta redan engagerade i någon förening. Gränslös Fotboll har startats för att, precis som namnet antyder, sudda ut gränser. Det handlar enligt Ola Andersson om att öppna nya möjligheter och engagera fler – och allra helst de som aldrig annars skulle få en möjlighet att spela fotboll.
– Det har utvecklats till ett storskaligt integrationsprojekt. Vi har till och med anställt specialistkompetens för att utveckla och driva Ronjabollen som en del av Sirius verksamhet, berättar Ola vidare. Idag har vi tre heltidsanställda som bara jobbar med Gränslös Fotboll, utöver det anlitar vi andra föreningar för att genomföra delar av delar av aktiviteterna inom Gränslös Fotboll.
Ronjabollen har utvecklats i samarbete med föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället, som byggts upp av Sevana Bergström, idag anställd på IK Sirius Fotbollsklubb.

Bidrar till hela Uppsalas utveckling
För IK Sirius Fotbollsklubb är det uppenbarligen lika viktigt att vara en ledande aktör när det gäller sociala projekt, som det är att vara framstående inom elitfotboll. Det uppskattas av näringslivet i Uppsala, som helhjärtat stöttar engagemanget. Ola Andersson är övertygad om att Gränslös Fotboll även kan inspirera till uppstart av andra CSR-projekt, både inom föreningen och inom andra verksamheter.
– Vi har redan blivit kontaktade av andra föreningar som vill starta egna projekt i samma anda. Intresset är enormt, det vi etablerat med Gränslös Fotboll är beständigt över tid och gör verklig skillnad för utsatta ungdomar i resurssvaga områden. Därför har vi börjat sprida aktiviteterna till fler områden runtom i Uppsala. Idag täcker vi Gottsunda, Gränby och Stenhagen och fler områden är på gång, säger Ola.
Konceptet utgör i förlängningen ett stort bidrag till att utveckla Uppsala som attraktiv kommun för både boende och företagande. En kommun med hög integration, där människor trivs och utvecklas tillsammans.