Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mycket mer än industri i Finspång

Industriföretag med hundraåriga anor har satt sin prägel på Finspång. Världsledande ingenjörsföretag som Siemens drar blickarna till sig, och med det även betydande investeringar. Samtidigt är den östgötska kommunen Finspång hemvist för många andra starka näringar såsom utbildning, omsorg och inte minst gröna näringar.

Finspång med omnejd är en av få platser i Sverige som lyckats bevara och utveckla sin tillverkningsindustri. En av de främsta framgångsfaktorerna är sannolikt att det finns ett klimat som tillåter industrin att utvecklas. En miljö där det går att kombinera gammalt och nytt, där traditionell industriell tillverkning möter moderna behov och anpassas därefter.
– Det är ingen hemlighet att Finspång är en av landets mest ingenjörstäta kommuner, men vid sidan av de starka industriföretagen finns unik kompetens inom många andra områden, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson, och syftar bland annat på ett växande segment inom gröna näringar samt Finspångs expanderande kunskapsorienterade verksamhet med Mo Gård i spetsen.

Inpendling för utbildning
Som alla kommuner strävar Finspång efter att skapa den absolut bästa grogrunden för företagande. Något som skiljer Finspång från mängden, utöver en levande bruksnäring med expanderande industriell tillverkning, är att det finns ett väletablerat samarbete mellan kommunen och näringslivet sedan väldigt många år tillbaka.
Den teknik- och industriorienterade gymnasieskolan Curt Nicolin Gymnasiet är ett ypperligt exempel på hur det offentliga och privata möts för att lösa en gemensam utmaning – kompetensbristen. Skolan ägs och drivs av kommunen och ett antal lokala företag och är en av väldigt få i landet som har ett större antal sökande till det industritekniska programmet än antalet platser. Det om något vittnar om den starka industritradition som finns i Finspång. En annan spännande aspekt är att skolan även har ett växande vård- och omsorgsprogram som till stor del bygger på samarbete med Mo Gård, en unik arbetsgivare som fokuserar på kommunikation hos döva och dövblinda. Verksamheten finns även etablerad på andra orter men Finspång är centrum med fokus på rehabilitering och utbildning.
Ytterligare en fjäder i hatten för Finspång är att det är relativt ovanligt att gymnasieungdomar pendlar från en större ort till en mindre, men till Curt Nicolin Gymnasiet gör man det. Den goda relationen med näringslivet är definitivt en bakomliggande faktor – att skolan utbildar för jobb är vida känt.

Möt Tillväxt Finspång
En handfull riktigt stora industrier leder utvecklingen inom sina respektive nischer, men samtidigt är de flesta företagen i Finspång små. En stor andel är verksamma inom de gröna näringarna, det vill säga skog- och lantbruk, och här vill kommunen gärna förstärka sina relationer för framtiden.
– Den gemensamma visionen för Finspång, som vi utvecklat tillsammans med näringslivet, är att vi ska bli 30.000 invånare till 2035. För att främja utvecklingen har vi startat en ekonomisk förening, Tillväxt Finspång, som arbetar med etablerings- och tillväxtfrågor. Mycket kommer att kretsa kring utveckling av mindre företag, de är ju flest till antalet och står för den starkaste tillväxten på arbetsmarknaden, säger Ulrika Jeansson.
Det blir en spännande period för Finspång framöver, med nya etableringsmöjligheter och en tätare dialog mellan kommun och näringsliv. Högre servicenivå utlovas, och med det hoppas man från kommunens sida stärka sin position ytterligare.