Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mycket på gång i Eskilstuna

Eskilstuna tror på samverkan. I hjärtat av Sveriges mest folktäta region har Eskilstuna bästa tänkbara förutsättningar för utveckling av nya samverkansformer mellan samhälle, näringsliv och akademi. Det starka industriarvet gör sig fortfarande påmint men idag talar vi om en långt automatiserad och högteknologisk industri med avancerade processer som kräver ingenjörskompetens. Eskilstuna har blivit en kommun i förändring där kunskapsintensiva branscher växer fram.

Eskilstuna drar nytta av flera starka samverkansplattformar som möjliggör kraftfulla insatser och ytterligare utveckling av både näringsliv och samhälle. Munktell Science Park och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) är de mest framträdande utvecklingsmiljöerna, samtidigt skapas dagligen nya kontakter i gränslandet mellan akademi, kommun och näringsliv. Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson tror på fortsatt samarbete för ett ännu mer livskraftigt Eskilstuna.

Samarbete som signum
Starka samarbeten mellan näringsliv, kommun och akademi har blivit ett signum för Eskilstuna. Munktell Science Park utgör en bra grogrund för innovationer och nyföretagande. Även stora EU-projekt drivs härifrån, samt en hel del verksamhet på initiativ från Mälardalens högskola.
Den moderna tillverkningsindustrin är långt automatiserad och ställer allt högre kompetenskrav. Målsättningen för Munktell Science Park är att skapa Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion 2015. Det är ett ambitiöst mål, men med den kraftiga utveckling som kännetecknar regionen så verkar det fullt genomförbart.
Tillsammans med Västerås Science Park äger Munktell Science Park inkubatorverksamheten Create Business Incubator AB där man vänder sig till bolag med en innovativ och skalbar affärsidé. Create erbjuder entreprenörer och forskare i Södermanland och Västmanland ett affärsutvecklingsstöd som leder till snabbare och säkrare tillväxt.
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) är ytterligare en gemensam satsning där kommunen, Mälardalens högskola och tillverkningsindustrin arbetar för att säkra framtidens kompetens med stort fokus på energi- och miljöeffektivisering, innovation, produktion och produktutveckling.

Spännande utveckling
Eskilstuna ligger mitt i landets mest folktäta region och har därför bästa tänkbara förutsättningar rent infrastrukturmässigt. Sedan några år drivs utvecklingsprojektet Eskilstuna Logistikpark, där all teknisk infrastruktur nu snart är på plats. I området finns fantastiska möjligheter för företag att etablera sig i hjärtat av ett av Sveriges bästa logistikområden.
Tillsammans med logistikområdena Svista och Brunnsta samt inte minst en av Sveriges mest effektiva och moderna kombiterminaler kan Eskilstuna erbjuda ett attraktivt logistikläge för transporter till och från Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Internationella aktörer som H&M, Meca, Skanlog, Stiga Sports och Volvo CE finns redan etablerade med omfattande logistikverksamhet i Eskilstuna och intresset ökar raketartat.
– Det är oerhört stora saker på gång här i staden, konstaterar Mikael Jonsson. Förutom satsningarna på logistikparken byggs även nya bostäder, nytt badhus, en ny arena och det planeras för ett nytt högskolecampus. Dessutom förtätas stadskärnan med nya bostäder och verksamhetslokaler. All denna utveckling kräver också att vi kan ta hand om nya företag som kommer hit. Vi arbetar därför med att försöka paketera en rad olika tjänster riktade både till nya och väletablerade företag. Vi ser fram emot en fortsatt spännande utveckling här i Eskilstuna!