Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Mytec förstår värdet av rätt ytbehandling

Ytskiktsskador och korrosion på utrustningar och konstruktioner i metall leder ofta till höga reparationskostnader. Det är kostnader som kan hållas nere och i många fall elimineras genom att från början satsa på rätt ytbehandling. Det är Varbergsbaserade Mytec bäst på.

Värdet av att satsa på rätt ytskydd kan egentligen inte överskattas, menar Christian Ehn, som driver familjeföretaget Mytec tillsammans med sin syster Camilla Ehn.
– Det finns aktuella studier som visar att renoverings- och utbyteskostnader av metallkomponenter, rör, pumpar, ventiler och andra konstruktioner uppgår till miljardbelopp årligen för industri och samhälle, betonar Christian.

Samhällsbyggare med hög miljöprofil
Inom forskningsinstitutet Rise finns enheter som gjort de mätningar som Christian refererar till. Studierna visar också att om man istället hade satsat på ett förbättrat ytskydd skulle merparten av dessa kostnader kunna sparas.
– Att effektivt och optimalt ytskydda metallkomponenter kräver både stor kunskap och resurser. Det har vi inom Mytec. Det finns inte så många andra företag som arbetar lika brett med ytbehandling som vi gör, och med det menar jag att vi faktiskt kan ta oss an nästan vilket projekt som helst. Vi kan ytbehandla stora enheter på plats hos kund, med egen utrustning, samt behandla transporterbara komponenter i vår nyutvecklade målerianläggning i Varberg.
Rätt ytbehandling sparar inte bara stora ekonomiska resurser. Det handlar även om en betydande miljövinst – för varje kvadratmeteryta metall som inte behöver bytas ut sparas naturens ändliga resurser med motsvarande. Mytec kan därför med rätta även kalla sig för samhällsbyggare med hög miljöprofil.

Allt fler internationella samarbeten
Mytec grundades i Varberg och har sedan ett par år tillbaka även en filial i Göteborg. Det kan enligt Christian Ehn vara aktuellt med fler kontor framöver, men än är inget bestämt.
– Vi ska finnas nära kunderna och marknadens efterfrågan kan driva en utveckling mot att vi öppnar fler enheter. Samtidigt ser vi en trend där allt mer fler projekt blir internationella samarbeten. Om vi tar Nya Hisingsbron ”Arpeggio” som exempel, så tillverkas själva bron i Spanien men den slutgiltiga ytbehandlingen sker på plats i Göteborg.
Christian tror på en utveckling tillsammans med kunderna samt med internationella samarbetspartners framöver. Mytec ytbehandlar även konstruktioner i det aktuella Slussenprojektet i Stockholm, och även här finns internationella samarbeten då huvudbron tillverkas i Kina.

På väg till Kina
I skrivande stund förbereder sig flera av Mytecs medarbetare för en resa till Kina, där syftet är att medverka redan vid produktionen av den nya Slussenbron.
– I just det här projektet har vi för avsikt att bidra med viktig kunskap som möjliggör en högre kvalitet i slutprodukten. Det är så vi vill jobba i alla våra projekt och marknadsutvecklingen tyder också på att det går mer åt det hållet, understryker Christian Ehn som avslutning.