Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Några av Göteborgs största investeringar på god väg

Göteborg befinner sig i en kraftig utveckling där stora delar av staden står under förvandling. Det som byggs idag ska stå under flera hundra år framåt, att bygga långsiktigt och hållbart är därför en självklarhet.

Att säga att Göteborg befinner sig i förändring är att uttrycka sig milt om de stora och samhällsnära satsningar som pågår just nu, och som kommer att få en mycket stor bärkraft för fortsatta investeringar framöver. De investeringar som sker just nu är bland de största som gjorts i Göteborgs historia, då både inom infrastruktur- och bostadsprojekt.
De stora infrastrukturella projekten som pågår kommer på sikt att gagna hela regionen med bättre export- och pendlingsmöjligheter. Arbetsmarknadsregionen blir större och med nya bostadsprojekt ska Göteborg kunna erbjuda mångsidigt och tillgängligt boende för fler.

Frihamnen ska knyta ihop staden
Under sommaren 2018 kommer en stor folkfest att firas i Frihamnen, då Volvo Ocean Race kommer till Göteborg i mitten av juni. Frihamnen kommer att gästas av flera hundratals besökare som utöver seglartävlingen även vill uppleva det bästa staden har att erbjuda i form av mat och sevärdheter.
Sannolikt kommer många som besöker eventet även att vara nyfikna på områdets framtida utveckling. Frihamnen ska utvecklas som en framtida blandstad med tusentals nya bostäder, kontorsfastigheter och handel. Stora delar av området har planerats för färdigställande lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021, men med tanke på projektens omfång kan det bli en viss utmaning i att realisera det. Att det däremot är mycket på gång för framtiden är klart.
– Att det kan bli cirka 1000 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser färdigställda ett eller ett par år efter jubileet är rimligt. Det gäller baserat på nuvarande läge och med en bibehållen god konjunktur, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.
Frihamnen ska emellertid ses ur ett längre perspektiv, menar Björn Siesjö. Den kommer förmodligen att vidareutvecklas med kontinuerlig byggnation åtminstone fram till 2035.
– Många grundläggande beslut är redan tagna, och visionen finns, men allt ska planeras och upphandlas med hänsyn till stadens övriga utformning också. Den långsiktiga visionen omfattar 15.000 bostäder och nästan lika många arbetsplatser.

Spännande period pågår
Frihamnen ska knyta ihop staden och samtidigt öppna nya ytor för boende och företagsetablering mitt i city. Fler bostäder och lokaler efterfrågas över hela Göteborgsregionen inklusive kranskommuner. Att möta efterfrågan är givetvis en utmaning som kräver god planering och utveckling i hela staden.
Utöver Frihamnen pågår flera stora satsningar inom andra områden i det som brukar kallas för Älvstaden, inklusive framtidsprojektet Gullbergsvass samt stora delar av Hisingen med utveckling av både Ringön och Lindholmen, och inte minst Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron som stundande projekt.
– Gullbergsvass utveckling kommer att vara mer aktuell efter Västlänken, men redan nu kan vi börja med exempelvis Ringön och Södra Älvstranden. Lindholmen präglas just nu av en stor utveckling där mycket redan är klart, men där det finns mer att göra för framtiden. Vi befinner oss nu mitt i en ytterst intressant period i stadens historia, konstaterar Björn Siesjö som avslutning.