Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

När allt är express finns bara en självklar partner

Ingen kan världen som DHL Express. Inom företaget finns marknadens absolut skarpaste kompetens när det gäller internationella transporter – och det ska gå fort, här är nämligen allt express. Det vittnar den Göteborgsbaserade verksamheten vid Landvetter flygplats om.

DHL Express är en mycket expansiv del av den globala DHL-koncernen, som för övrigt firade sitt 50-årsjubileum under 2019. Den anrika verksamheten vidareutvecklas ständigt och i Sverige är DHL Express ett av de mest tillväxtbenägna logistikbolagen på marknaden.
I Sverige sysselsätter DHL Express cirka 850 medarbetare varav ungefär 200 på Landvetter flygplats. Från Landvetter utför DHL Express tidsbestämda-leveranser inom en dag till hela Europa med flyg, och globalt inom två till max tre dagar. Inom bolaget finns också vägtransporter inom Europa.

Större kapacitet idag
Sedan 2015 har kapaciteten utökats tack vare att Göteborg trafikeras av en Airbus 300. Flyget landar tidigt varje vardagsmorgon och varje dag hanteras omkring 30 ton inkommande gods, och nästan lika mycket utgående via DHL Express terminal på Landvetter flygplats.
Den moderna terminalen togs i bruk 2016 och har en central import-exportavdelning och trafikledningsfunktion med 30 anställda.
– Terminalen är helt automatiserad och omfattar en investering på omkring 150 miljoner kronor över tio års tid. Vi är en central del av DHL Expresssvenska verksamhet, säger Michael Odelhög, operativ chef på DHL Express, Landvetter flygplats.
Utöver godshantering finns även en administrativ verksamhet och kundmottagning på plats i terminalen.

Fortsatt tillväxt sannolik
DHL Express gulröda kurirbilar är välkända inslag i gatubilden. Från Landvetter går ett 70-tal bilar dagligen för distribution i regionen.

– Det är klart att e-handelns utveckling har en stor inverkan på vår verksamhet. DHL Express har över 1300 paketombud enbart i Sverige. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter, säger Henrik Jensen, operativ chef för DHL Express i Sverige.
När allt är express finns bara en självklar partner. DHL Express erbjuder dessutom fantastiska möjligheter att göra karriär i en global koncern.