Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

När det är special som gäller

Accona bidrar starkt till att bevara Arvikas tradition som industrikommun med en omfattande exportverksamhet. Som en av marknadens mest framstående tillverkare av kylmöbler fortsätter Accona att rusta för framtiden – målet är att fördubbla omsättningen redan till nästa år.

Accona beskriver sig gärna som företaget där special är standard. Vid tillverkning av små serier eller till och med enstycksproduktion är företaget i sitt esse, och det grundas på en tradition som går långt tillbaka i Klässbol och Arvika.

Kundunika lösningar
Bensinstationer, servicebutiker, caféer och förbutiker utgör tillsammans det absolut största kundsegmentet för Accona. Detta affärsområde, KBS/Convenience Store, omfattar en rad olika och ofta specialanpassade produkter och utrustning som kyl- och värmediskar, bänkar och montrar. Det finns också ett brett standardsortiment som Accona kan anpassa efter behov för att skapa en kostnadseffektiv men fortfarande helt kundunik lösning.
– Andra affärsområden omfattar utrustning till storkök, tåg- och marinsegmentet samt stormarknader och livsmedelsbutiker. Det är bland annat inom tåg- och marin som vi får en möjlighet att verkligen visa vad vi går för som innovativt utvecklingsbolag då dessa miljöer alltid kräver långt specialanpassade lösningar, informerar vd:n Niklas Olsson.
I dagsläget går över 60 procent av tillverkningen på export, främst till Norge. Efterfrågan växer också i Finland och Danmark och Niklas ser en stor utvecklingspotential på exportsidan framöver. 

Spännande resa
Accona befinner sig nu i startgroparna inför en spännande resa. Målet är att öka omsättningen under 2016 med minst 50 procent. Till nästa år är målet att fördubbla den mot idag. Det möjliggörs genom att arbeta för att uppnå absolut lägsta möjliga livscykelkostnad för produkterna, samt att alltid bibehålla en god affärsmoral i samtliga åtaganden.
– Lägsta möjliga livscykelkostnad betyder inte samma sak som lägsta möjliga inköpspris. Det vi åsyftar är att vi har ett marknadsmässigt försäljningspris och att vi har hög kvalitet på det vi bygger samt låga driftskostnader. Dessutom ska produkterna vara enkla att underhålla och serva, det skapar kostnadsfördelar över tid för kunden, förklarar Niklas Olsson.
Låga driftskostnader på produkterna uppnås genom att utveckla energieffektiva tekniska lösningar där Accona tillämpar de mest effektiva köldmedier som finns tillgängliga och samtidigt optimerar tekniska val för en så effektiv drift som möjligt.

Långsiktighet gäller
Accona har under 2016 lanserat flera nya koncept både i Sverige och på export. Nya, helt kundunika lösningar har levererats till norska St1-stationer som tidigare använt Acconas produkter. Ytterligare projekt omfattar leverans av specialutvecklad utrustning till Esso och Deli De Luca i Norge samt ett helt nytt koncept för Statoil som kan komma att utvecklas som ett enhetligt Europakoncept för kedjan.  Utöver detta har Accona under vintern utvecklat en helt ny blomkyl som levereras till ICA-handlare under 2016.
Utmärkande för Accona är att man redan idag arbetar med att implementera kyltekniska lösningar som uppfyller den nya F-gasförordningen som träder i kraft 2020 och 2022. Företaget har sedan flera år tillbaka producerat produkter med R290 (propan) som köldmedium, samt under 2015 levererat de första anläggningarna till KBS-markanden byggda på CO2-lösningar. Det pekar på att Accona verkligen jobbar långsiktigt och att kunderna kan använda produkterna bekymmerfritt under en lång tid framöver.
– Vår utmaning nu handlar om att hitta fler duktiga medarbetare som vill vara med på resan vi har framför oss och se till att tillverkning av kylmöbler fortsätter ytterligare 60 år där vi idag befinner oss, säger Niklas Olsson som avslutning.