Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

När långvariga relationer är allt

Swedbank förknippas ofta med samhällsansvar och social hållbarhet. Det är ett resultat av många års arbete med att stärka de regioner och lokalsamhällen som banken verkar inom. Banken har även en lång tradition av att på nationell nivå stärka svenskt förenings- och näringsliv. Det ger ett försprång nu när stora frågor som digitalisering och integration ska tacklas i Sverige.

Swedbank har alltid varit en drivkraft för Sverige när det gäller såväl lokal och regional som nationell tillväxt. I frågor som berör hela landet är Swedbank en samarbetspartner att räkna med. På samma sätt är banken en lika given partner för det familjeägda företaget som behöver hjälp vid ett generationsskifte. Mot den bakgrunden kan man snabbt konstatera att Swedbanks främsta styrka är bredden. Bredd och mångfald, liksom förmågan att knyta riktigt långa kundrelationer som ibland sträcker sig över flera generationer.

Värdefullt arv
Få andra aktörer kan mäta sig i fråga om långsiktighet och förmåga att skapa relationer som håller livet ut. Swedbank har därför ett mycket värdefullt arv att förvalta nu när vi går in i digitaliseringens era. Kontorschefen Kjell Karlsson på Swedbank i Gävle tror inte att digitaliseringen kommer att trycka undan behovet av personlig rådgivning. Det blir snarare ännu viktigare att slå vakt om de relationer man byggt upp.
– Vardagstjänster blir lättare att sköta över nätet, men när det fordras kvalificerad rådgivning så behöver de allra flesta, såväl privatkunder som företagskunder, få träffa en personlig rådgivare som har kunskap om individens eller företagets förutsättningar och behov.
Med digitaliseringen finns det flera kanaler in till banken. Det blir lättare att kontakta sin rådgivare och enklare ärenden kan skötas på distans. Därför stimulerar Swedbank utvecklingen av digitala banktjänster.
– Vi ska givetvis ligga i framkant rent tekniskt, men vi ska också vara fortsatt lyhörda för våra kunders behov och då måste vi ha det personliga inslaget med, tillägger Kjell Karlsson.

Näringslivets bank
Gävle är ett logistiknav av stor betydelse för svensk handel och export. Via Gävle Hamn skeppas även stora mängder insatsvaror in till svensk industri. Att stärka Gävle som knutpunkt för svensk import och export är därför sedan länge prioriterat på nationell nivå. Det skapar och tryggar arbetstillfällen, något som Swedbank gärna ställer sig bakom.
– Det finns många företag som verkar inom transport och logistikbranschen här i Gävle och bland dem finns många av våra kunder. Vi måste ha god kunskap om de branscher som utvecklas snabbast i regionen och det tycker jag att vi har lyckats bygga upp, säger Rolf Scherdin, företagschef på Swedbank i Gävle.
Swedbank ska vara en bank för alla, och inte minst näringslivets bank i det att man tack vare styrkan i sin mångfald kan ta hand om alla typer av frågor som företag och entreprenörer kan ha.
– Vi ska bidra till att utveckla näringslivet ännu mer i vår region. Vi har tre enheter som hör till Swedbank Gävle och fördelat på dem har vi 15 företagsrådgivare. Det är en stor tillgång och resurs som gagnar företagen i regionen genom att vi kan hålla en hög kunskapsnivå och samtidigt vara tillgängliga när det passar kunden, konstaterar Rolf Scherdin.

Swedbank arbetar också för att integrera nyanlända.
– Ökad integration är en del av en långsiktig lösning på den stora utmaningen i form av kompetensbrist som hela Sveriges näringsliv står inför. Därför har vi satsat på att integrera nyanlända genom praktik. Ett bra exempel är Zaher Mari som kom till Sverige från Syrien 2014, där han hade jobbat på bank i fyra år. Zaher började som praktikant sommaren 2016 och har nu ett vikariat som privatrådgivare på kontoret i Gävle, avslutar Kjell Karlsson med.