Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

När säkerhet efterfrågas vinner certifierade installatörer

Att låta certifiera service- och installationsföretag inom olika teknikområden är ett sätt att skydda beställaren. Tanken bakom certifiering sträcker sig också till att omfatta konkurrensfördelar för företag som vill visa att deras kompetens uppfyller marknadens krav. Som ackrediterad tredjepartsorganisation certifierar Incert på högsta nivån.

Eftersom ordet certifierad inte är skyddat är det viktigt att man kan skilja på olika typer av certifiering. Att vara certifierad av en ackrediterad tredjepartsorganisation innebär att man får sina kunskaper prövade och sin kompetens säkerställd enligt legala krav. Det är med andra ord att betrakta som den högsta nivån inom certifiering. Därför kan man med rätta säga att Incert utgör en viktig partner för framsynta installationsfirmor som ser värdet av att satsa på öppenhet med dokumenterad kompetens.

Bra med certifikat inom förnybart
Alla som installerar kylanläggningar och värmepumpar i Sverige omfattas av certifieringskrav enligt köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar om det krävs ingrepp i köldmediekretsen. Det räcker med andra ord inte att enbart installationsfirman som erbjuder tjänsterna är certifierad. En liknande certifiering, men fortfarande frivillig, finns nu även för installatörer av system för förnybar energi.
– Förnybarhetsdirektivet säger att man ska använda en större andel förnybar energi inom EU. Det finns däremot inga krav på att alla installatörer av förnybart ska vara certifierade, men vi tror att det kommer att bli så på sikt, säger Dr. Peter Rohlin, vd på Incert.
Idag finns det cirka 100 personer som tagit certifikat. Det gäller framförallt för att installera värmepumpar, eftersom man ser det som en ren konkurrensfördel på en marknad med många aktörer.
– Mycket handlar om att man ska kunna påvisa att man kan dimensionera och sälja in system som verkligen är anpassade efter kundens behov, fortsätter Peter Rohlin. Det är specifikt viktigt när det gäller villaägare eftersom systemen är en stor investering för dem och många saknar kunskap att själva avgöra om installationen är den mest kostnads- och energieffektiva.
När certifiering av personer som installerar system för förnybar energi är fullt utbyggt kommer det att ske under Swedacs ackreditering, vilket Incert redan har för certifiering för hantereing av köldmedier.

Certifiering testas inom fiberområdet
Det finns sedan cirka tio år tillbaka certifikat för personer som utför fiberinstallationer. En utmaning ligger i att de firmor som utför grävjobben inför fiberinstallationerna inte behöver vara certifierade. Det är då väldigt svårt att bedöma vem som har rätt kompetens för uppgiften. Nu när det grävs ner mycket fiber i Sverige har debatten lyfts upp.
– Det har hamnat på den politiska agendan och Post- och telestyrelsen har nu uppmärksammat problematiken genom att starta projektet Robust fiber. Det innebär att man ser över hela fiberområdet, att det finns standarder och förordningar som är aktuella, samt att man också har utvecklat en ny certifiering för företag som ska gräva ner fibern i marken, berättar Peter Rohlin.
Incert har redan testcertifierat ett antal företag och intresset verkar vara omfattande. Sannolikt är att många beställare inom kort kommer att kräva att såväl fibertekniker som grävmaskinister är certifierade för att överhuvudtaget vara aktuella för uppgiften. Det är en utveckling som Incert också välkomnar.