Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nära 100 procent fiberutbyggnad i Säffle

Säffle har troligtvis Sveriges främsta utbyggnad när det gäller fiber och bredband. Redan under 2019 var utbyggnadsgraden i princip 100 procent – det vill säga nästan alla som bor i Säffle har möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Det avgörande valet ligger emellertid hos den enskilde, det är konsumenterna själva som väljer om de vill ansluta sig eller inte.

Alla hushåll i Säffle kommun har idag fiber framdragen till tomtgränsen inom tätorten. På landsbygden finns fiber i fastighetens närhet men inte alltid fram till tomtgränsen. Många har valt att ansluta sig, men inte alla. Eftersom möjligheten finns och fibernätet är heltäckande så når Säffle de nationella målen för 2025 redan nu. Det som byggs ut är nämligen fiberbredband med 1 Gbit i hastighet.

Öppet fibernät för större möjligheter
Utbyggnadsgraden i Säffle är en av landets mest omfattande.
– Stamnätet i Säffle är idag utbyggt så att vi kan nå nästan alla hushåll. Det är bara anslutningen in till huset som kvarstår, och det är ett beslut som fastighetsägaren måste ta, inte vi. I tätorten har vi förmånliga anslutningspaket med attraktiva priser. Längst ut på landsbygden kan kostnaden för en enskild anslutning bli högre, men möjligheten finns för alla att ansluta sig, förklarar Margareta Grahn, vd på Säffle Kommunikation.
Det är det kommunala bolaget Säffle Kommunikation som i samarbete med lokala fiberföreningar står för det mesta av fiberutbyggnaden i Säffle kommun.
– Det vi bygger är ett öppet fibernät med Telia som kommunikationsoperatör. Inom Telias portfölj finns ett stort antal tjänsteleverantörer och det ger en valfrihet som vi från Säffle Kommunikation värnar om. Man kan som konsument till och med välja olika leverantörer för olika tjänster i samma hushåll. Tillgänglighet och valfrihet är viktiga faktorer för oss, fortsätter Margareta Grahn.

Ger lika villkor för alla
Det som kvarstår att göra för Säffle Kommunikation är att ansluta nya bostadsområden som utvecklas, samt att uppgradera äldre anslutningar. I nya bostadsprojekt är det vanligast att fibern grävs ner tillsammans med el och VA. Säffle Kommunikation avtalar direkt med fastighetsägaren om fiber ska installeras i huset.
– Fiber är en framtidssäker teknik som vi vill erbjuda alla som bor och arbetar i Säffle. Det gör Säffle till en attraktiv kommun, där alla kan ta del av samhällstjänster på ett effektivt sätt, säger Margareta Grahn.
Satsningar på fiberkommunikation är viktigt även ur en social aspekt, eftersom det ger lika villkor för alla. Med tekniken kan man idag arbeta och driva företag var som helst, bara det finns en uppkoppling. Det är en utveckling som Säffle Kommunikation är till för att stötta.