Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Näringsliv och kommun står enade i Tranås

Ensam är inte stark. Det är man fast övertygad om på Tranås United, som är näringslivets och kommunens gemensamma utvecklingsbolag i Tranås. Företaget har etablerat gynnsamma samarbeten såväl inom som utanför kommunens gränser för att uppfylla det övergripande målet om befolkningstillväxt och att bidra till utveckling och ökad attraktionskraft för Tranås näringsliv. Utvecklingsarbetet berör alla branscher och omfattar alla typer av företag och organisationer.

Tranås är en av 57 industrikommuner i Sverige och har länge förvaltat en stark ställning i Jönköpingsregionen när det gäller industriell utveckling i världsklass. Den tillverkande industrin är fortfarande störst bland alla näringslivssegment i Tranås, även om andra branscher också utvecklas parallellt.

Utvecklar Destination Sommenbygd
En relativt ny näring för Tranås är besöks- och upplevelseindustrin. Här driver Tranås United ett gemensamt utvecklingsarbete kring Destination Sommenbygd tillsammans med Ydre, Boxholm och Kinda. Precis som för många andra satsningar inom just besöksnäringen bygger samarbetet mycket på att framhäva småskalighet och närhet, och i det här fallet kring sjön Sommen.
– Sommen är känd för att ha ett rikt båtliv. Faktum är att Sommen anses vara den mest fritidsbåtstäta sjön i Sverige. Ibland beskriver vi miljön kring sjön som ”skärgården man inte visste fanns”. Här finns runt 365 öar och ett rikt fiskeliv bland annat. Det har vi lyft fram med en gemensam turistbroschyr, berättar Tore Lindström, vd på Tranås United.
Tranås är också känd som idrottskommun som tack vare ett rikt föreningsliv kan visa upp både elit och bredd. Tranås blev exempelvis utsedd till Smålands bästa idrottskommun 2014. För att vara en mindre kommun har Tranås ett rikt utbud av aktiviteter, idrottshallar och föreningar där man kan prova många olika idrotter.

Inkubator och Tillväxtarena Industri
Tranås United verkar även för nyföretagande inom alla branscher genom att vara en del av Science Park-systemet med en företagscoach anställd. Med en egen inkubatorverksamhet som i dagsläget rymmer fem företag kan näringslivsbolaget erbjuda goda förutsättningar för nystartade företag som behöver kapital och rådgivning.
Genom satsningen Tillväxtarena Industri stöttar Tranås United nystartade industriföretag. Det innefattar även tillhandahållande av lokaler för nyetablerad industri eller vid generationsskifte. Det är ett extra stöd som är viktigt för industrikommunen Tranås.
Möbelindustrin är specifikt framträdande och här ingår Tranås i Interior Cluster Sweden, som är ett samarbete mellan orter och regioner som är utmärkande duktiga på just möbeltillverkning. Ungefär 12 procent av Sveriges möbelindustri finns i Tranås.
– Vi har nyligen tecknat ett avtal med Linköpings universitet så att våra företag i kommunen ska kunna nyttja de resurser som finns där. Det kan vara i form av nya forskningssamarbeten eller studentprojekt. Om vi får fler studenter aktiva inom Tranås näringsliv så kan vi också bidra till att höja kunskapsnivån, vilket för övrigt är ett av kommunens prioriterade mål för framtiden, avslutar Tore Lindström med.

Kort om Tranås United
Tranås United är resultatet av gemensamma ansträngningar från såväl näringsliv som offentlig verksamhet och politisk drivkraft i Tranås kommun. Företaget ägs av Tranåsbygdens näringslivsförening, IF Metall, Tranås handel, Tranås Fastighetsägare För Tillväxt, Tranås Hantverk- och småföretagare samt Tranås kommun.