Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Näringslivet är med och bygger yrkesgymnasiet

Gymnasieskolan kommer att möta större elevkullar under kommande år och måste anpassa sin kostym efter det. Samtidigt talas det mycket om att skolan måste närma sig arbetsmarknaden och anpassa sig mer efter näringslivets behov med ökad verklighetsanknytning i utbildningsinnehållet. Det är ingen nyhet för Torekällgymnasiet, Södertäljes renodlade yrkesgymnasium, där företagskontakter spelar av avgörande roll för hela verksamheten.

Samtliga yrkesgrupper som representeras i yrkesprogrammen på Torekällgymnasiet kännetecknas av ett starkt rekryteringsbehov. En del är rena bristyrken där i princip alla som går ut yrkesgymnasiet med godkända betyg får arbete direkt efter studierna. Exempel på sådana yrkesroller är VVS-tekniker, elektriker och undersköterskor. Oavsett yrkesinriktning blir eleverna väl rustade och gångbara på arbetsmarknaden efter sina tre år på Torekällgymnasiet.

För alla som vill ha jobb
Torekällgymnasiet har länge fört en livlig dialog med näringslivet, bland annat genom programråd där branschen är med och utformar utbildningsinnehållet tillsammans med skolan. För att underbygga det verklighetsbaserade lärandet ytterligare erbjuds möjligheten att starta UF-företag via elevernas individuella val. På vissa program är det redan inplanerat i en obligatorisk kurs.
– Ökat entreprenörskap är oerhört viktigt inom väldigt många branscher, speciellt serviceyrken. För den som vill ha jobb efter gymnasiet kan vi konstatera att alla våra program är bra val, säger Torekällgymnasiets rektor Maria Leonardsson.
Samtidigt finns möjligheten att läsa in högskolebehörighet via det individuella valet. Maria Leonardsson var tidigare bekymrad över att det bland föräldrar och blivande elever fanns en uppfattning om att yrkesgymnasiet inte kunde erbjuda högskolebehörighet, vilket är långt ifrån verkligheten.
– Vi har arbetat mycket intensivt med att sprida information om vilka möjligheter som finns, framförallt att yrkesprogrammen kan utbilda både för jobb och för högskolebehörighet. Att vi verkar så pass nära näringslivet som vi gör ger en tydligare verklighetsanknytning och det är något man strävar efter på alla gymnasieskolor idag.

Stark yrkesprofil
Maria Leonardsson är, som lärare i matematik och kemi, en teoretiker som funnit sitt kall i det praktiska som yrkesgymnasiet står för. Hon är övertygad om att fler kan göra en liknande resa och upptäcka att kombinationen av teori och praktik fungerar i verkligheten. Framförallt kan det bidra till att göra eleverna mer gångbara på arbetsmarknaden.
Eleverna på Torekällgymnasiet uppmärksammas på flera sätt, bland annat genom olika evenemang och tävlingar inom UF, fordonsteknik, service och bemötande samt restaurang. Skolan har en mycket stark yrkesprofil vilket även förenar det akademiska med näringslivets behov.
– Vi spelar en av huvudrollerna för Södertäljes fortsatta utveckling. Vi utbildar för jobb och för en ökad sysselsättning i Södertälje. Nu har vi även lyckats integrera NiU i yrkesprogrammen, vilket är nytt sedan i fjol. Vi ser en ännu större utvecklingspotential baserat på det, säger Maria Leonardsson.