Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Näringslivet värdesätter Jamtlis varumärke

Idén om att förena konst och kultur med näringslivets intressen har funnits länge i Jämtland. Det vittnar den anrika verksamheten inom Jamtli om med sin sekellånga strävan efter att tillgängliggöra och sprida det jämtländska kulturarvet såväl inom som utanför Sverige.

Själva grunden till Jamtli lades redan i slutet av 1800-talet, då Jämtlands läns Fornminnesförening stiftades. Bildandet av Jamtli dateras emellertid till 1912 då friluftsmuseet invigdes. Verksamheten omvandlades till stiftelse under 1970-talet, och i samband med det utvecklades nya tillväxtmål som kan liknas vid de mål som finns för vilket företag som helst. Den stora skillnaden är att Jamtli som stiftelse bedriver en transparent och öppen verksamhet där överskottet återinvesteras för fortsatt utveckling.

Långsiktig investering
I Jämtlands län är det märkbart att de offentliga verksamheterna inte alltid hinner eller har möjlighet att investera i den takt som behövs för att konkurrera med andra regioner. Mycket ansvar för regional utveckling ligger på det privata näringslivet och därför är det både intressant och livsviktigt för Jamtli att samarbeta med jämtländska företag och entreprenörer.
– Näringslivet ser vår verksamhet som en hållbar och långsiktig investering. Eftersom det vi har att visa upp drar en bred publik finns det stora möjligheter för aktörer inom det privata näringslivet att dra nytta av Jamtli som kontaktyta. Nya samarbeten kan knytas tack vare vår verksamhet – ju fler som besöker länet, desto bättre, säger Jamtlis landsantikvarie Henrik Zipsane.

Starkt varumärke
Jamtlis varumärke är starkt och har varit det under många decennier. Genom att aktörer inom det privata näringslivet är med och stöttar möjliggörs nya investeringar och projekt, som utvecklingen av Nationalmuseum Norr är ett bra exempel på. Tillsammas med Nationalmuseum i Stockholm skapar Jamtli en ny pedagogisk miljö för konst och kultur i norra Sverige.
– Näringslivet kommer att kunna dra nytta av Nationalmuseum Norr på flera sätt. Förutom att det kommer fler besökare till regionen vilket genererar nya affärsmöjligheter i sig innebär satsningen också ett kunskapslyft tack vare den omfattande pedagogiska verksamhet som planeras. Workshops och seminarier kommer att anordnas tillsammans med och för regionens företag, fortsätter Henrik Zipsane.

Pedagogisk inriktning
Friluftsmuseet som invigdes 1912 blev således startskottet för utveckling av en verksamhet som tidigt fick den pedagogiska prägel som Jamtli gjort sig känt för. Att skapa intresse för konsten och kulturen genom att förmedla kunskap är en viktig hörnsten i hela Jamtlis verksamhet, och Henrik understryker att den pedagogiska förankringen märks och känns i alla sammanhang.
– Alla utställningar och evenemang som vi anordnar har inslag av det pedagogiska som en röd tråd. Det kommer att förstärkas med Nationalmuseum Norr. Vi har för avsikt att sudda ut gränserna mellan det offentliga och privata. Det är något som vi arbetat för under många år. Vi ser till att synas och finnas med i gränslandet mellan det privata och offentliga.

Engagemang för näringsliv och samhälle
Det finns många exempel som understryker Jamtlis engagemang för såväl näringsliv som samhälle. Inte minst knutet till den högaktuella flyktingsituationen som råder. Jamtli har valt att agera konkret genom att bjuda in människor från andra länder till verksamheten – och dessutom bygger man ett antal lägenheter i egen regi som öronmärks för nyanlända.
– Det är ett mycket spännande projekt vi startat nu. Vi har skrivit hyreskontrakt med Östersunds kommun och bygglov stundar. Vi vill att alla ska känna sig hemma på Jamtli och vi ska spegla dagens mångkulturella samhälle, säger Henrik Zipsane avslutningsvis.