Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Näringslivsklimatet tål att jämföras i den fjärde tillväxtregionen

Det går bra för Sveriges fjärde tillväxtregion med Växjö i spetsen. De som kan historien säger att det är en utveckling man räknat med under flera decennier och som på senare år har intensifierats mycket tack vare ett antal unika drivkrafter. Växjös idoga strävan mot att bli en av världens mest hållbara städer är utmärkande, länets starka exportnetto föregår också med gott exempel.

Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö kommun, konstaterar att all tillväxt i Sverige inte är koncentrerad till de tre storstadsregionerna. Han understryker att Kronoberg kan visa fantastiska resultat – och kommer att fortsätta göra det.
– Vi har ett näringslivsklimat och en entreprenörsanda som sticker ut även ur ett internationellt perspektiv. Ett tydligt exempel är att Kronoberg tillsammans med Jönköpings län har störst exportvärde i Sverige. Inom EU anses de båda smålandslänen dessutom vara Skandinaviens ledande entreprenörsregion med en bra mix av små – medelstora företag varvat med en handfull större, ofta globalt etablerade aktörer som exempelvis IKEA, Volvo, Södra och Nibe.

Växjös investeringar gynnar Kronoberg
Tillväxtfrågor står i fokus för Kronoberg, och för Växjö som förutom att vara Europas grönaste stad även drar nytta av en stark entreprenörstradition. Växjö växer med ungefär 1000 invånare per år och siktar på att landa på omkring 100 000 inom några år.
Enligt Thomas Karlsson har det tillskapats drygt 2000 nya nettojobb de senaste fem åren, framförallt inom fem framträdande näringslivsgrenar: IT, logistik, handel, besöksnäring samt trä- och möbelindustrin. Och teknikindustrin har en stark ställning med högst exportvärde. Det startas även mycket nya företag i Växjö, det verkar finnas ett mod och en stark vilja bland Växjöborna att vara med och driva utvecklingen på hemmaplan.
Att det dessutom finns en stark akademi i form av Linnéuniversitetet, som för övrigt har ett särpräglat fokus på just entreprenörskap, gynnar givetvis utvecklingen av regionens näringsliv ytterligare.
– Växjö har en central roll i hela länets utveckling. De investeringar som görs här får bärkraft i hela regionen. Det har gjorts ett antal riktigt stora investeringar, bland annat omkring en miljard kronor i Arenastaden mot bakgrund av vår starka idrottstradition och i centrum satsas över två miljarder i ett World Trade Center, fler bostäder, utökad tågkapacitet och ett nytt resecentrum. Kultur är ett annat viktigt område som prioriteras.

Prioriterar infrastrukturella satsningar
Thomas Karlsson ser en mycket ljus framtid för Växjö och Småland.
– Vi är beroende av omvärlden för att skapa tillväxt lokalt. Därför söker vi från kommunens håll utveckla infrastrukturen i och omkring Växjö. Det pågår bland annat en diskussion om höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Naturligtvis gynnar det oss om sträckningen genom Småland knyts ihop via en strategisk knutpunkt som binder ihop hela sydöstra Sverige.
Dessutom görs en del större satsningar inom flygtrafiken som kan leda till en spännande utveckling för Växjö Småland Airport inom en överskådlig framtid. Sammantaget blir det en positiv trend för Växjö och Kronoberg, den fjärde tillväxtregionen.