Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Näringslivsvänliga Bjurholm imponerar

Cirka 45 minuter nordväst om Umeå ligger Bjurholm, Sveriges minsta kommun med knappt 2500 invånare. Trots sin ringa storlek utmärker sig Bjurholm på många sätt – kommunen har inte minst ett starkt företagsklimat och har under flera år toppat nationella näringslivsmätningar.

Det går bra för företagen i Bjurholm och det är mycket tack vare de strategiska satsningar som kommunens politiker valt att göra. Mycket handlar om handlingskraft och mod – det visar både kommunpolitiker och lokala företag prov på genom de senaste årens investeringar.
– Bjurholm har fått utmärkelsen Norrlands bästa företagsklimat bland annat. Vi har också utnämnts till Sveriges näst bästa kommun när det gäller service mot företag, informerar Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg i Bjurholms kommun.

Från högteknologi till turism
Bjurholm imponerar med cirka 400 aktiva företag – det motsvarar grovt uträknat att ungefär var sjätte invånare skulle kunna vara egenföretagare i kommunen. Även branschrikedomen är slående – Bjurholm har en bred representation med många växande nischer, även inom nya högteknologiska områden.
– Vi var bland de första kommunerna i landet som gjorde omfattande satsningar på bredband. Idag är fibernätet väl utbyggt på de flesta ställen runtom i kommunen. Såväl hushåll som företag har fått förmånliga erbjudanden om att koppla in sig på fibernätet och det ser vi också som en strategisk framtidssatsning.
Maria Bahlenberg berättar också att det råder en märkbar utveckling inom de traditionella näringarna som jord- och skogsbruk. Livsmedelssektorn är ytterligare en bransch som utvecklats mycket under senare år med bland andra Nyåkers pepparkakor i täten. Besöksnäringen utvecklas också stadigt med typiskt norrländska värden. I Bjurholm finns exempelvis en internationellt känd älgfarm som lockar tusentals besökare varje år.
– Vi har satsat mycket på vår turistnäring och vi är stolta över att vi som Sveriges minsta kommun kan erbjuda så många olika typer av upplevelser. Vi har ett alpint skidcenter, vandringsleder, gott om möjligheter för fiske och unika kanotupplevelser för att bara nämna några saker. Det mesta är uppbyggt kring vår fina natur och det finns en fantastisk utvecklingspotential här.

Livskvalitet först och främst
Bjurholm kan tack vare sin närhet till Umeå vara ett attraktivt alternativ för människor som vill bosätta sig i regionen. Kommunen erbjuder en hög servicenivå och det i kombination med närhet, trygghet och prisvärt boende lockar nu när Umeåregionen expanderar.
– Vi samarbetar med Umeå i flertalet utvecklingsfrågor och kommer att fortsätta med det. Vi ser att vår framtid är ljus och det grundar vi dels på egna satsningar inom vår kommun men även på den utveckling som sker i den större grannkommunen.
Maria Bahlenberg anser att hög livskvalitet är bland det främsta som Bjurholm kan erbjuda.
– Det finns ett stort engagemang här med över 100 aktiva föreningar. Vi kan med andra ord erbjuda en aktiv fritid för den som vill. Dessutom har vi ett rikt kulturutbud med en lokal kultur- och musikskola samt flera evenemang kring det. Vi kommer alltid tillbaka till vår fantastiska natur – vi har flera naturreservat samt två skogsälvar, i Bjurholm blir man rik på upplevelser. Allt detta skapar en livskvalitet som kan vara svår att återskapa på andra ställen.