Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Närkefrakt vänder utmaningar till möjligheter

Under sina 80 år i transportbranschens tjänst har Närkefrakt successivt samlat på sig kunskap som är avgörande för framgång inom en hårt konkurrensutsatt bransch. Det är erfarenhet som kommer väl till pass nu när hela transportsektorn befinner sig i en stor förändring.

Närkefrakt har byggt upp en omfattande verksamhet med många affärsområden. Utöver fjärr- och distribution, där man har en betydande roll som den lokala och regionala industrins samarbetspartner genom hela varuflödet, har företaget även en stark ställning inom miljöområdet med insamling och transport av återvinningsmaterial, likväl som en regionalt marknadsledande position på bygg- och anläggningstransporter.
Väldigt många företag inom såväl byggbranschen som processindustrin är beroende av att Närkefrakt levererar in affärskritiska detaljer som håller verksamheten rullande – i vissa fall med dagliga transporter. Detsamma gäller även inom ett antal offentliga organisationer som Närkefrakt har avtal med för att leverera stort som smått så att serviceapparaten kan fungera.

Redo för tuffare krav
Det är nästan en sekellång tradition som präglar Närkefrakt och nytillträdde vd Fredrik Öjdemark ska leda företaget in i transportbranschens nya era. Branschens förändringar för naturligtvis med sig nya krav, men kan också innebära möjligheter för den som är lyhörd och kan ta tillvara på dem.
– De krav som redan ställs på transportbolagen kommer att bli tuffare i framtiden gällande både kostnadseffektivitet och lägre miljöpåverkan som exempel. Inom Närkefrakt finns en påbörjad strategi för att möta dessa utmaningar, säger Fredrik Öjdemark, som närmast kommer från ett transportföretag i Örebro med fokus på järnvägstransporter för skogsindustrin.
Att snabbt vara på plats och leverera enligt just-in-time är en utmaning rent miljömässigt – och inte minst kostnadsmässigt. Närkefrakt klarar det bra tack vare en stark lokal förankring där man har byggt upp långvariga kontakter med kunderna. För framtiden är det fortsatt huvudfokus på flexibla kundanpassade transportlösningar och även att vara starka lokalt.
– Att optimera varuflöden och samordna frakter blir allt mer eftertraktat även inom korta avstånd – och här kan Närkefrakt verkligen konkurrera med en unik ställning på den lokala marknaden i den här regionen, inflikar ekonomichefen Dennis Rundberg, som har ett långt förflutet inom företaget.

Hög kvalitet till rätt pris
När transportbranschens förändringstakt bidrar till att skilja agnarna från vetet står sig Närkefrakt med samarbetspartners mycket bra. På den lokala marknaden kör Närkefrakt i ett finmaskigt nät som möjliggör en god ekonomi i kundernas logistik. På fjärrdistribution, där man via partners når hela Sverige, är det andra parametrar som gäller.
– Ur ett hållbarhetsperspektiv borde upphandlare av logistiktjänster se mer till vilka investeringar som transportföretagen gör för att främja miljön, anser Fredrik Öjdemark. Om det exempelvis finns fastställda krav från transportköparen på miljöeffektivitet i bränsle eller lastbilar så kan vi konkurrera, men om de sätter en lägre nivå så kan vi ha svårt att konkurrera enbart på pris.
– Det vi kan leverera är exceptionell kvalitet till rätt pris med lägsta möjliga miljöpåverkan. Det borde vara något som tilltalar marknaden idag med tanke på rådande klimatdebatt, säger Dennis Rundberg.