Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Närmsta hamn är bästa hamn

Hamnarna i Västerås och Köping, som tillsammans utgör hjärtat i Mälarhamnar AB, genomgår i skrivande stund stora förändringar för att möta framtidens krav. Det innefattar framförallt ett omfattande arbete för att på sikt kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer.

Det så kallade Mälarprojektet åsyftar en betydande utveckling för hamnarna i Västerås respektive Köping. I projektet ingår renovering och uppgradering av Södertälje sluss och kanal. Hela farleden ska vara färdigställd och förberedd för större fartyg redan under 2022. För regionen innebär Mälarprojektet ett rejält lyft och att man inom Mälarhamnar verkligen kan stå för devisen ”Närmsta hamn är bästa hamn”.

Renoverat och uppgraderat
Med start hösten 2020 genomförs ett större muddringsprojekt för utöka hamnbassängerna. De förorenade massorna kommer med ny teknik att nyttigöras i utökade hamnytor i både Västerås och Köping. Redan under 2021 ska det vara färdigt, och under 2022 ska alltså hela farleden och Södertälje sluss vara färdigbyggda.
– För att vi ska kunna påbörja muddringen så har vi under föregående år genomfört stora renoveringar av samtliga kajer, så att de håller för den belastning som muddringen innebär. I samband med det har vi sett över ytor och dagvattensystem. Jus nu pågår en renovering och förstärkning av Tvärkajen, berättar Patrizia Strandman, Chef Marknad och Försäljning på Mälarhamnar AB.
Renoveringen innebär mer ändamålsenliga kajer och ytor. Lagom till hösten 2020, då muddringen ska påbörjas, färdigställs Energikajen i Västerås med en starkare fysisk konstruktion och lite senare under hösten med en uppdaterad teknisk utrustning som gör den till en toppmodern anläggning.

Regionens bästa hamnbolag
Mälarhamnar är med förstärkta kajer och större ytor är redo för att möta framtiden. Under våren 2020 kommer man i Västerås att få tillgång till ytterligare 10.000 kvadratmeter yta i anslutning till det befintliga hamnområdet. Planen är att bygga ett nytt magasin på cirka 2000 kvadratmeter på den ytan.
I Västerås kommer det att under våren 2020 färdigställas ett annat magasin på cirka 5200 kvadratmeter, samt ett mindre och uppvärmt magasin på 1000 kvadratmeter och ytterligare magasin kommer att påbörjas under 2020. Det blir sammantaget många nya ytor som kan ta emot större godsvolymer. I Köping invigdes hösten 2019 ett magasin på över 6.000 kvadratmeter och ytterligare magasin är under planering.
– Vi har alla förutsättningar för att utvecklas hållbart och vara en ännu bättre samarbetspartner till Mälardalens näringsliv. Det senaste året har även lagt fokus på vårt interna utvecklingsarbete, vi effektiviserar inte bara våra anläggningar, utan även våra arbetssätt. Vi ska jobba mer effektivt och närmare våra kunder, så att vi gör ännu bättre affärer tillsammans, sammanfattar Patrizia Strandman som avslutning.