Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Närproducerad solel på frammarsch

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är intresserade av att producera egen solel. Ett företag som vet hur man gör är Vallacom, med kontor i Linköping och Norrköping.

När Svensk Solenergi den 22 april delade ut sina priser på Nordbygg Ecoforum i Älvsjö var en solcellsanläggning på en av Bronsfastigheters lagerbyggnader nominerad i kategorin ”Årets solcellsanläggning 2014”, som de också vann. Företaget som installerat anläggning heter Vallacom.

– Det är en solcellsanläggning som är uppkopplad mot internet och registrerad för elcertifikat. Den har även använts för utbildning av den lokala räddningstjänsten, med vår projektledare Stefan Behrendtz som utbildare, vilket gillades av juryn. Det som också uppmärksammades är den konstruktion som Vallacom har tagit fram för att få alla paneler i en rak linje trots att taket lutar åt alla håll. Professionellt och byggtekniskt mycket bra utförd installation.
Att den försörjer Sveriges första LEED Gold-certifierade lagerbyggnad och ligger väl inom synhåll från E4:an, vilket ger ett stort exponeringsvärde, var också något som juryn tog fasta på, berättar Vallacoms marknadschef Henrik Ahlin.

Vallacom upplever en stor kunskapstörst vad gäller solel då många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är intresserade.

– Det är ett viktigt område för oss där vi vill gå i bräschen. Vi försöker leva som vi lär och producerar själva el med solpaneler på vårt kontor i Linköping. Vi har också satt upp en laddstolpe så vi kan ladda våra nyinköpta elbilar med egenproducerad el.

Många ben att stå på
Även om solel är ett verksamhetsområde som växer starkt, så jobbar Vallacom också med helhetslösningar inom en rad andra arbetsområden: Energibesparing, El, Ladd och LED-belysning, Fiber och data, Larm, CCTV och säkerhet.

Vallacom satsar mycket på att ligga i framkant inom samtliga områden och är noga med att uppdatera instrument och maskiner och att fortbilda sina tekniker så att de har erforderliga certifikat. Det gör att de även har andra elfirmor som kunder, som köper in deras kompetens. Med kunnig och erfaren personal utför Vallacom alla typer av elinstallationer åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och företag.

– Vi utför belysningsberäkningar, projekteringar, energikalkyler och tar fram förslag på energibesparingsåtgärder. Att energieffektivisera fastigheter och anläggningar är en god affär som ger fastigheten lägre driftskostnader och ett högre marknadsvärde. Det signalerar också att företaget är modernt och har ett hållbarhetstänk.

Inom larm och säkerhet utför Vallacom alla typer av installationer och när det gäller fiber och data åtar sig företaget kompletta uppdrag med tekniker certifierade för fiber- och kopparkabel inom tele, data, TV och IP-TV-telefoni. Även Kabel-TV-arbeten har varit en del av företaget under många år och utgör fortfarande ett stort verksamhetsområde.

– Vi har byggt och uppgraderat kabel-TV-nät i mer än femton år och jobbar åt såväl operatörer, som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi är CANT-auktoriserade för alla typer av kabel-TV-nät. Bara inom fiber, LAN och kabel-TV-arbeten har vi gjort 280.000 hembesök, berättar Henrik Ahlin och tillägger:

– Att vi i år firar 20-årsjubileum visar att vi är ett stabilt företag, vilket borgar för bra och långsiktiga relationer med våra kunder. Det är en styrka inte minst i våra serviceavtal. Att vi dessutom erbjuder service inom samtliga våra verksamhetsområden skapar kostnadseffektivitet, trygghet och enkelhet för kunden genom att alla ärenden samlas hos en leverantör.

Företaget startades 1995 av Mats Andrén och Peter Andersson som Valla El & Antennservice i en källarlokal i stadsdelen Valla i Linköping. Efter ett tag sysslade företaget med mycket mer än bara el och antenner och 2006 döptes det om till Vallacom och flyttade till större lokaler i Torvinge. Idag har företaget cirka 50 anställda och även ett kontor i Norrköping. Peter Andersson har varit med under hela resan och är idag vd och ensam ägare.