Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nässjös varumärke ska bli ännu starkare

Nässjö är en kommun där logistik, järnväg och möbel- och träindustri satt sin särprägel under flera sekler. Som tredje största kommun i Jönköpings län, efter residensstaden Jönköping, står Nässjö inför såväl möjligheter som utmaningar för framtiden. Och – Nässjö är troligtvis bäst i Sverige på gatukonst.

– Vad gör oss attraktiva? Som exempel pågår ett omfattande arbete just nu för att stärka varumärket Nässjö. Det industriella arv som började i Bodafors och som fortfarande driver utvecklingen i Nässjö ska tas tillvara och förädlas som en del av varumärket, inleder kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson.

Möt dagens Nässjö
Dagens Nässjö är inte så mycket den småländska röda stugan, även om den också har sin givna plats. Dagens Nässjö är ett modernt industrisamhälle som grundats på trä, logistik och järnväg, och som möter framtiden just genom att vidareförädla dessa värden.
– Klusterbildningen Träcentrum Nässjö är ett bra exempel som visar hur man fortfarande drar nytta av skogen som bas för samhällsutvecklingen. Kulturgatan i Bodafors är ytterligare ett exempel som knyter an till vår historia och det rustika industriella arvet, fortsätter Anna-Carin Magnusson.
På Kulturgatan samlas konstnärer och hantverkare med utgångspunkt i det industriella. Det finns med andra ord goda möjligheter i Nässjö för den som vill arbeta med trä i olika konstellationer, både storskaligt och konstnärligt i mindre skala.
Träcentrum vidareutvecklas hela tiden och att det etablerats just i Nässjö är ingen tillfällighet – inom en radie på 15 mil finns nämligen 75 procent av landets snickeriföretag liksom flera ledande trähustillverkare och möbelsnickerier.

Fler kluster på gång
Det rustika och strävsamma småländska är väldigt tydligt i Nässjö. I skrivande stund är ytterligare ett kluster under uppbyggnad, Nordiskt infracenter, som ska fokusera på järnvägsbranschen.
– Det finns väldigt många järnvägsrelaterade företag i Nässjö, likväl som utbildningsanordnare inom järnvägsteknik. Att etablera ett järnvägskluster är att gräva där man står och vara handlingskraftig med hjälp av de resurser som redan finns i Nässjö, menar Anna-Carin Magnusson.

Gatukonst ger karaktär
I Nässjö kommun har näringslivsfrågorna stått i fokus länge med en bra plattform att utgå från inom logistik, trä- och möbelindustri. Men man behöver fortsätta blicka framåt och skapa arbetsplatser med bredd, bland annat med en starkare privat tjänstesektor. Det finns många unika värden att ta vara på, och det kan i sin tur bana väg för helt nya verksamheter.
– Jag tänker mycket på all gatukonst som är vida tillgänglig i Nässjö och som utgör en stor del av Nässjös karaktär. Vi är ett lite rockigare, lite tuffare Nässjö, där det finns möjligheter för alla att utvecklas och skapa sin nisch. Det borde också kunna bidra till att skapa ett ännu starkare varumärke, säger Anna-Carin Magnusson.